Tomme lejligheder kan koste bankerne millioner

Tusindvis af dyre, tomme lejligheder og endnu ikke opførte lejligheder i Hovedstadsområdet kan ramme bankernes indtjening. Det er uklart, hvilke banker der har satset på prisstigninger sammen med kunderne.

Et antal private spekulanter er ved at brænde inde med masser af dyre lejligheder på havnefronten i København, skriver Aktieugebrevet på baggrund af anonyme kilder i den finansielle verden. I mange tilfælde er lejlighederne købt, inden de er opført, og det er sket med en forventning om, at boligpriserne ville forsætte deres himmelflugt, men den seneste udvikling tyder på, at køberne helt har forladt boligmarkedet i København, hvor der var rekord få handler i andet kvartal.

Der findes ingen præcise tal for hvor mange almindelige mennesker, der har belånt friværdien i deres hus for at købe en ejerlejlighed på havnefronten eller i Ørestaden, men flere er ifølge Berlingske Tidendes oplysninger begyndt at kigge sig om efter en lejer i stedet for en køber, men hvis begge dele kikser, kan det ramme bankerne hårdt.

Hos Jyske Bank afviser ordførende direktør Anders Dam, at den Silkeborg-baserede bank er specielt eksponeret mod det opkogte københavnske boligmarked.

»Der er ikke mange af den slags kunder i Jyske Bank. Det kan jeg love dig. Det er noget, vi virkelig er opmærksom på. Hvis der er nogen, der vil lege med på den roulette, så skal de have råd til det, hvis de er kunder her i banken,« siger Anders Dam.

Banker i anden række
Han erkender, at Jyske Bank og andre banker kan blive ramt, hvis der ikke sker en bedring.

»Hvis de ikke bliver solgt, så kommer der nogle tab, eller hvis de skal sælges til priser, der er under opførelsesomkostningerne, vil der komme nogle tab. I første omgang er det et spørgsmål, om de, der har opført boligerne, kan bære tabene. Kan de ikke det, kan det i anden omgang føre til tab for bankerne,« siger Anders Dam.

Han føler sig overbevist om, at bankens sælgere i filialnettet har gjort risikoen ved at investere i det københavnske boligmarked krystalklar for kunderne.

»Hvis du har 50 millioner kroner, og gerne vil købe tre ejerlejligheder, så blander vi os ikke i det. Men hvis du har 100.000 kroner, og gerne vil købe tre ejerlejligheder, så blander vi os i det. Det samme gælder, hvis du vil foretage gearede investeringer på aktiemarkedet, så skal du have råd til det, hvis det er hos os. Så enkelt er det,« siger Anders Dam.