Tom grund skaber byliv

På blot tre måneder har NCC både projekteret og bygget Københavns nye tumleplads for moderne sport i byrummet.

Foto: Uffe Weng.
Læs mere
Fold sammen
Tomme grunde er ikke noget kønt syn og gavner ikke værdien af det omliggende byggeri. Når Ørestad så samtidig ofte er blevet kritiseret for at være en by med mangel på liv, ja så er det nærliggende at skabe noget nyt og aktivt.

Det er baggrunden for, at københavnerne nu kan tage et område på størrelse med Rådhuspladsen i brug til en række sportsgrene, der ellers har trange vilkår i Danmark. Navnet er Plug n Play, og området skal være med til at sætte fokus på bylivet i den nye bydel.

Byggeriet har været lidt af en udfordring for entreprenørvirksomheden NCC, der kun har haft ganske kort tid til at etablere området på 25.000 m2. Med til billedet af det store anlægsarbejde hører, at en stor del af aktiviteterne på området skal kunne flyttes til et andet sted i byen. Det stiller specielle krav til entreprenøren.

»Det meste af området kan i princippet genanvendes. Parkourbanen er eksempelvis boltet fast under terræn. På den måde lægger ingen mærke til, at det hele kan pilles fra hinanden og sættes op et andet sted i byen,« siger afdelingsleder i NCC, Søren Witt Andersen.

Parkour er spring og akrobatik, hvor man udnytter byrummet f.eks. mure og hegn.

Sport og kultur blandes
Med området vil By & Havn gerne vise, at Ørestad giver mulighed for et moderne byliv med forskellige aktiviteter, som der ikke er så gode muligheder for at prøve andre steder.

Og det vel at mærke, mens der bygges rundt om i bydelen.

»Det er en investering i bylivet i Ørestad Syd. Vi er et selskab, der opererer på den lange bane, og ved så at sige at aktivere de tomme grunde, sikrer vi os, at området bevarer sin værdi ­ også på den lange bane. By og Havn arbejder for at skabe levende bydele, som er gode at bo og arbejde i, og den gode by handler lige så meget om livet mellem husene som om infrastruktur og æstetik. Derfor er Plug N Play en god investering,« siger adm. dir., Jens Kramer Mikkelsen, By & Havn.

Kan man overhovedet forestille sig, at et sådant anlæg bliver fjernet igen?

»Ja. Grunden, som anlægget ligger på, skal ifølge planen sælges inden for en overskuelig fremtid. By & Havn har før med stor succes­ udnyttet midlertidigt tomme grunde til midlertidige aktiviteter. Vi oprettede en BMX-bane i Ørestad City i sin tid. Da grunden blev solgt, måtte BMX-banen flytte, og det lykkedes at finde en ny plads til stor glæde for brugerne. Vi håber, at de aktiviteter på Plug N Play-området, der viser sig at være en bruger-succes, vil kunne flyttes til andre lokaliteter, når grunden i Ørestad Syd skal sælges,« siger han.

Københavnernes nye legeplads skal efter planen ligge i Ørestad Syd frem til 2014. Flere af områdets aktiviteter kan herefter flyttes til andre ledige grunde eller andre byudviklingsområder. De tilbud, der viser sig at have størst tiltrækningskraft, kan senere bruges som inspirationskilde til andre byrum.