Tolerancen trives på danske arbejdspladser

Danmark ligger hører til blandt de lande, hvor diskrimination på arbejdspladser forekommer sjældnest. Det viser en international undersøgelse, som vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad har gennemført i 34 lande.

Foto: lev dolgachov

Diskrimination på grund af alder, køn, religion eller etnicitet hører til sjældenhederne i Danmark, hvis man skal tro en ny, international analyse, som vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad har gennemført i 34 lande verden over.

Sammenlignet med andre lande, er danske arbejdspladser nogle af de steder, hvor man sjældnest løber ind i diskrimination.

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International spurgt 400 danske lønmodtagere. 16 pct. siger, at de har været vidne til diskrimination, når det gælder alder, 15 pct. har været vidner til diskrimination af køn, mens henholdsvis 11 og ti pct. har været vidner til diskrimination, når det gælder etnicitet og religion.

Når det gælder aldersdiskrimination er Danmark det femte mindst diskriminerende land, kun overgået af Sverige, Luxembourg, Slovakiet og Østrig. I den anden ende af skalaen finder man lande som Indien, hvor 56 pct. af de adspurgte har været vidner til aldersdiskrimination og Grækenland, hvor det gælder 39 pct, og Brasilien hvor 38 pct. har overværet at ældre medarbejdere bliver diskrimineret.

Når det gælder kønsdiskrimination er Danmark det sjette bedste land at arbejde i, mens Luxembourg og Slovakiet ligger helt i top. Luxembourg vinder også, når det gælder diskrimination på grund af religion og etnicitet, mens Indien ligger helt i bund på alle parametre.

»Jeg synes, at vi er kommet et godt stykke, om end det ville være fantastisk, hvis vi kunne sige, at her forekommer der ingen diskrimination overhovedet, men det, tror jeg, er ønsketænkning. At vi er kommet så langt, tror jeg, i høj grad skyldes oplysningskampagner og lovgivningen generelt,« siger Nima Astanehdost, direktør i Randstad.

Han mener også, at den stigende brug af vikarer har været med til at nedbryde nogle fordomme mod personer, der er anderledes.

»I mange tilfælde kan virksomheder være tilbageholdende med at ansætte en person, som skiller sig ud fra de øvrige medarbejdere. De vælger så at tilknytte personen i et vikariat og hurtigt nedbrydes fordommene, hvorefter det i mange tilfælde ender med en fastansættelse,« siger Nima Astanehdost.