Toilet-tømmere hos SAS har smerter

Nogle af de ansatte, der tømmer flytoiletter for SAS, lider under det tunge arbejde.

Toilettømmerne i Specialgruppen hos SAS har fået rettens ord for, at deres arbejde giver dem skader i skuldre, arme og hænder. 3F Kastrup har for en kvindelig ansat vundet en principiel sag ved Københavns Byret. Hun har fået 675.000 kroner i godtgørelse for svie og smerte, erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste.

Dommen slår fast, at SAS "ikke stillede hjælpemidler til rådighed, der kunne afhjælpe problemerne", og at arbejdet "ikke var planlagt, tilrettelagt eller udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt". SAS har dermed handlet i strid med arbejdsmiljøloven, skriver Fagbladet 3F.

Dommen åbner for, at en lang række ansatte også kan få erstatning. Men først skal Østre Landsret behandle sagen, da SAS har anket afgørelsen.

Kommunikationschef Mikkel Thrane fra SAS mener ikke, at SAS har handlet ansvarspådragende:

"Vi har løbende og aktivt arbejdet for at forbedre arbejdsmiljøet og sikre, at regler og procedurer følger myndighedernes krav," skriver Mikkel Thrane i en mail til Fagbladet 3F.