Tobaksformuens vogter

Søren Hofman Laursen har i årevis varetaget Obel-familiens investeringer i ejendomme og har især Aarhus i kikkerten for nye køb.

I snart en snes år har Søren Hofman Laursen stået i spidsen for ejendomsinvesteringerne i C.W. Obel-koncernen, der udspringer af tobaksproduktion grundlagt i 1787. Men det var et tilfælde, at den 28-årige nyuddannede jurist efter udskudt værnepligt i Søværnet overhovedet fik med ejendomme at gøre.

»Dengang købte jeg og nogle kammerater et hus sammen i Birkerød, og fordi jeg havde læst jura, fik jeg lov at ordne skøde og de andre dokumenter ved huskøbet. Det var helt nyt, men spændende for mig, og efter soldatertiden fik jeg job hos en ejendomshandler i Glostrup,« siger Søren Hofman Laursen.

Købt af Kurt Thorsen

Et par år efter blev han tilbudt at skifte til en lokal advokat, hvor han både kunne få sin advokatbestalling og fortsat arbejde med ejendomshandler.

Nogle år senere blev han underdirektør i CEVO-Invest, der administrerede ejendomme og selv havde en mindre portefølje af bygninger. Siden blev selskabet solgt af Henrik Cederholm til den aarhusianske ejendomsmatador Kurt Thorsen. Men det var lige farverigt nok for Søren Hofman Laursen. Han fik igen job hos Henrik Cederholm og var nogle år senere med til at oprette eget erhvervsmæglerfirma.

I 1994 – efter en barsk nedtur for ejendomsbranchen – opstod muligheden for at komme til C.W. Obel – den store pengetank for Obel-familien, som gerne ville have de mange tobakspenge ud at arbejde.

»Der var købt lidt ejendomme gennem tiden, men det var sket lidt tilfældigt og uden strategi, så jeg blev ansat til at definere ejendomme som et forretningsområde,« fortæller Søren Hofman Laursen.

Han fandt hurtigt i karrieren ud af, at ejendomme lige var ham.

»Jeg kan godt lide juraen ved ejendomme, men betragter mig snarere som købmand med juridisk eksamen end som jurist. Det hænger måske sammen med, at der altid har været mange handelsfolk i familien.«

Det er der også i næste generation: De to bankuddannede sønner på 28 og 30 år er i fuld gang med at etablere en kæde af juice­barer i Polen, som deres mor stammer fra.

Opkøb under krisen

I C.W. Obel blev investeringerne i mursten med tiden lagt over i et selvstændigt selskab, som Søren Hofman kom til at stå i spidsen for, og ved indgangen til finanskrisen var der lagt en strategi om at tredoble investeringerne til seks milliarder kroner ved udgangen af 2013.

»Det har været rigtig godt at købe op under krisen, men der er selvfølgelig udfordringer på lejesiden,« siger Obel-direktøren.

Firmaet har valgt at fokusere skarpt på kontorejendomme af høj kvalitet og med god beliggenhed – og kunne dermed let komme i konkurrence med talrige pensionskasser. Det er løst ved at tage lidt mere risiko end pensionskasserne – for eksempel ved at overtage ejendomme, som ikke er fuldt udlejede.

»Nogle pensionsfolk opfatter nærmest ejendomme som en obligation, men vi er ejendomsfolk og skal kunne udvikle ejendommene, selv om vi aldrig bliver developere og aldrig vil opføre noget på bar mark,« fastslår Søren Hofman Laursen.

Et godt eksempel er det nylige køb af det tidligere Danisco-hovedsæde på Christianshavn. Her fortsætter både den nye Danisco-ejer, amerikanske DuPont, og det frasolgte sukkerområde, nu Nordzucker, omend i mindre omfang end før. C.W. Obel ombygger og moderniserer den 100 år gamle ejendom og har lidt over halvdelen af udlejningen på plads fra start – men skal altså ud at finde lejere til resten.

Lun på Aarhus

Geografisk ligger hovedvægten på København samt Aalborg, hvor Obel-eventyret begyndte for 226 år siden. I 2003 blev strategien justeret, så også Aarhus blev omfattet, men først i 2008 lykkedes det at få foden inden for i landets næststørste by. Siden er flere opkøb fulgt, og de skal gerne blive til endnu flere, for Smilets By skal helst stå for 20 procent af de samlede investeringer.

Til sommer skal bestyrelsen lægge en ny strategi, og Søren Hofman vurderer, at den kan omfatte en mere afdæmpet vækst efter en tredobling af porteføljen på få år – og måske også mulighed for at købe større boligejendomme, der ikke er underlagt de gamle strikse huslejeregler.

Fritiden tilbringer Søren Hofman gerne i familiens tyrkiske ferielejlighed eller med riffel i danske skove. Han har dog ingen snarlige planer om at gøre det på fuld tid, selv om han sidst på året runder 65 år. I stedet er han så småt ved at gøre klar til at få flere bestyrelsesposter hos eksempelvis arkitekter, byggefirmaer eller andetsteds i ejendomsbranchen, når han med tiden forlader direktørjobbet i tobakspengetanken.