TKD mindsker hullet på indtjeningen med fin byggeaktivitet

Omsætningen er løftet, men der er fortsat røde tal på bundlinjen for ejendomsudviklingsselskabet TK Development. Men underskuddet er blevet mindre på baggrund af fornuftig byggeaktivitet.

Adm. direktør for TK Development, Frede Clausen. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Det fremgår af TKD's regnskab for første kvartal af regnskabsåret 2016/17.

Omsætningen for første kvartal af indeværende regnskabsår blev løftet til 45,7 mio. kr. fra 40,7 mio. kr. i tilsvarende periode året før.

På bundlinjen kom det til udtryk ved, at TKD kunne notere et underskud efter skat i første kvartal på 3,7 mio. kr. mod et minus på 6,7 mio. kr. i første kvartal af regnskabsåret 2015/16.

Det er først og fremmest forretningssegmentet Development, som har været med til at sikre, at TKD har kunnet mindske underskuddet. Her blev resultatet før skat 2,6 mio. kr., mens det blev til et underskud før skat på 4,1 mio. kr. inden for segmentet Asset management.

Inden for Development-segmentet har TK Development i første kvartal 2016/17 blandt andet realiseret et salg af en storbutik på cirka 2150 kvadratmeter i Rødekro.

Desuden forløber en række byggerier ifølge ejendomsudviklingsselskabet planmæssigt. Det gælder blandt andet byggeriet af det nye shoppingcenter Broen Shopping i Esbjerg. Den aktuelle udlejningsgrad udgør 73 pct., og det forventes at kunne åbne i foråret 2017.

Også byggeriet af Strædet i Køge forløber ifølge TKD nu planmæssigt og forventes afsluttet i efteråret 2017. Retailprojektet er 74 pct. udlejet og er sammen med parkeringsdelen betinget solgt til finske Citycon.

Uden for landets grænser har TKD også medgang. I Bielany i Warszawa, Polen, er byggeriet af anden etape af et boligprojekt afsluttet, og ibrugtagningstilladelsen er opnået. 93 pct. af enhederne er forhåndssolgt, og overdragelse af de enkelte enheder til køberne er påbegyndt.

»Projektpipelinen er stærk og præget af god fremdrift som følge af solid lejer- og investorinteresse,« skriver TKD i regnskabet.

På trods af fremgang nøjes TKD dog med at fastholde forventningerne til det forskudte regnskabsår 2016/17 om et samlet koncernresultat før skat på 10-30 mio. kr.

»Tidsprofilen for projekterne indebærer at hovedvægten af disse forventes færdiggjort, overdraget til investor og dermed indtægtsført i fjerde kvartal 2016/17. Koncernens væsentligste development-projekter forventes først at bidrage til koncernens resultat i efterfølgende regnskabsår,« påpeger TKD i regnskabet.