TKD: Konkurs hos entreprenør giver massiv nedjustering

TK Development nedjusterer resultatforventningerne til året 2017/18 fra 100120 mio. kr. før skat til nu 5060 mio. kr.

TK Development vender underskud til overskud.
Læs mere
Fold sammen

De nedjusterede resultatforventninger kan primært henføres til ekstraordinære forhold relateret til en entreprenørkonkurs i projektet Strædet, Køge, og sekundært til tidsforskydning i afleveringen af et andet projekt.

Det fremgår af en meddelelse fra ejendomsudviklingsselskabet.

Ifølge Dagbladet Køge er der tale om en konkurs hos entreprenørvirksomheden Brdr. Pedersen i starten af august.

»En af entreprenørerne til TK Developments projekt Strædet i Køge, Danmark, valgte tidligere på måneden at indgive egen begæring om konkurs,« oplyser TK Development.

Konkursen får indflydelse på en stor del af projektet. Detail-delen med 25-30 lejemål var forventet færdiggjort til åbning den 1. september 2017.

»Butiksåbningerne bliver nu forsinket til senere på efteråret. Projektets detaildel forventes fortsat overdraget til Citycon i dette efterår,« oplyser TKD.

TKD oplyser, der udarbejdes stadeopgørelser, og efter dialog med kurator, vurderingsfolk, underentreprenører og øvrige potentielle entreprenører er det vurderingen, at konkursen samlet set medfører udbedrings- og færdiggørelsesomkostninger, der betydeligt overstiger de budgetterede beløb, ligesom der er meromkostninger til forlænget byggetid og ekstraordinær byggestyring.

Konkursen medfører samtidig, at en del af projektets boliger først kan afleveres efter 1. februar 2018, ogdermed realiseres den forventede indtjening herpå i regnskabsåret 2018/19.

Endvidere er der sket en tidsforskydning af et af koncernens øvrige igangværende projekter, hvorefter indtjeningen på dette projekt forventes tidsforskudt fra regnskabsåret 2017/18 til 2018/19.

TKD-aktien falder 7,7 pct. til 9,60 kr. efter nedjusteringen. Det er laveste niveau siden marts.