TKD gentager 2018/19-forventning efter ændret strategisk fokus

TK Developments regnskab for 2017/18 er i høj grad præget af de nedskrivninger på 405 mio. kr., som selskabet foretog på sine asset management-aktiviteter i tredje kvartal af det forskudte regnskabsår.

Læs mere
Fold sammen

Resultatet for året blev dermed et underskud på 372,3 mio. kr. mod et overskud på 13 mio. kr. i 2016/17.

Tilbage i december nedjusterede selskabet forventningerne til årsresultatet til et underskud på 355 mio. kr. før skat sammenlignet med en tidligere forventning om et overskud på 50-60 mio. kr.

Dengang kom selskabet også med en forventning på til 2018/19 på 80-90 mio. kr., og den forventning bliver gentaget i torsdagens årsregnskab.

Selskabets bestyrelse besluttede i december 2017, at TK Development ændrer strategisk fokus til fremadrettet at fokusere på danske og svenske development-aktiviteter, mens koncernens øvrige aktiviteter vil blive søgt afviklet inden for en periode på to år.

Specifikt er fokus fremadrettet på byudvikling, boliger, retail og erhverv.

- Ledelsen forventer ikke fremover at gennemføre shoppingcenter-projekter, der kan påføre TK Development væsentlige risici.

- Baggrunden for den ændrede segmentering er en erkendelse af at udvikling og ejerskab af shoppingcentre historisk har påført koncernen betydelige tab, og at udvikling af shoppingcentre ikke fremadrettet vurderes at være tilstrækkeligt attraktivt, skriver TK Development i sit årsregnskab.