Tilsynet i opsang til finansbosser: På disse otte punkter bryder I for ofte loven

På baggrund af 55 hvidvaskinspektioner kommer finanssektorens vagthund nu med en løftet pegefinger til ledelserne i landets finansielle virksomheder. De har generelt alt for dårligt styr på deres hvidvask- og terrorbekæmpelse. Særligt på otte punkter bryder de ofte loven.

Finanstilsynet har i forbindelse med sine inspektioner af landets finansielle virksomheder konstateret, at det stadig halter med hvidvask- og terrorbekæmpelsen. Her Finanstilsynets direktør, Jesper Berg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Finanssektoren skal stramme sig an, når det kommer til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, konkluderer Finanstilsynet i en ny rapport.

Den løftede pegefinger kommer på baggrund af 55 hvidvaskinspektioner gennemført fra midten af 2017 til udgangen af 2018. Og de afslører, at der trods det massive fokus på hvidvaskbekæmpelse stadig er lang vej for landets banker og øvrige finansielle virksomheder.

»Det er ledelsens opgave grundigt at vurdere, hvordan den pågældende virksomhed kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Hvis ledelsen ikke træffer de rette beslutninger, er der både risiko for, at virksomheden ikke lever op til hvidvasklovgivningens krav, og for at den konkret bliver anvendt til hvidvask eller terrorfinansiering,« udtaler kontorchef Stig Nielsen fra Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Under inspektionerne har finanstilsynet identificeret otte konkrete områder, hvor de finansielle virksomheder typisk bryder hvidvasklovgivningen.

»Det er en kendsgerning for alle virksomhederne, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt de vil kunne blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering, men om hvordan. Denne erkendelse synes historisk at have manglet mange steder,« skriver Finanstilsynet i rapporten.

Opgaver udføres efter en fast skabelon

Blandt de otte hyppigste lovovertrædelser er, at virksomhederne ikke har tilstrækkeligt fokus på de forretningsområder, hvor der er en forhøjet risiko for hvidvask og terrorfinansiering.

»I nogle tilfælde konstaterer Finanstilsynet, at opgaver udføres efter en fast skabelon, der ikke er tilpasset virksomhedens karakter. Det medfører, at de pågældende virksomheder ikke får taget stilling til, hvad der er nødvendigt at gøre i det konkrete tilfælde,« står der i rapporten.

Også risikovurderingerne er jævnligt utilstrækkelige.

»Ofte har virksomhederne slet ikke identificeret og vurderet risikoen for at blive brugt til terrorfinansiering. Hermed er der risiko for, at virksomhederne ikke er opmærksomme på, hvor de skal sætte ind for at leve op til lovgivningen og dermed undgå at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering,« skriver Finanstilsynet.

Bedre kendskab til kunderne og overvågning af deres transaktioner bør ligeledes være indsatsområder for bankerne. Særligt skal der strammes an, når det kommer til højrisikokunder, som ledelserne bør have »et noget mere indgående kendskab til« end til lavrisikokunderne.

»Kundekendskab indebærer også, at virksomhederne skal kende de reelle ejere bag deres virksomhedskunder. Finanstilsynet konstaterer jævnligt, at der er mangelfulde procedurer. Det gælder særligt manglende opdatering af dokumenter, data og oplysninger om kunderne samt manglende indhentelse af oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, især hvilke og hvor mange transaktioner kunden har tænkt sig at gennemføre,« skriver Finanstilsynet.

Skal være på forkant med de kriminelles metoder

Finanssektoren skal desuden blive bedre til at overvåge kundernes transaktioner, ligesom de skal være opmærksomme på, at kriminelle hele tiden udvikler deres metoder.

»Det betyder, at den overvågning, der er tilstrækkelig i dag, ikke nødvendigvis er tilstrækkelig i morgen,« påpeger Finanstilsynet.

I en skriftlig kommentar til rapporten påpeger brancheorganisationen Finans Danmark, at Finanstilsynet fører hvidvasktilsyn med i alt cirka 1.500 virksomheder. Og at det er blandt alle dem – og altså ikke kun de knap 90 danske banker – at inspektionerne er gennemført.

»Finans Danmark ser Finanstilsynets melding som vigtig og som understøttende i forhold til det arbejde, der allerede er godt i gang i sektoren. Vi hæfter os ved, at Finanstilsynet anerkender, at der allerede er et fokus på ikke at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering,« lyder det i kommentaren fra Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark.

»Finans Danmark har nedsat en taskforce, som allerede er i fuld gang med at se på og komme med anbefalinger til, hvordan forebyggelsen mod hvidvask og terrorfinansiering kan blive endnu bedre blandt andet i form af fælles IT-løsninger og kodeks for sektoren,« skriver han.

Hvidvaskekspert Jakob Dedenroth Bernhoft, som er direktør i Revisorjura.dk, finder det hovedrystende, at bankerne ikke har bedre styr på det.

»Det er skræmmende og meget forunderligt, at man ikke fra bankernes side har strammet mere op. Jeg er med på, at det er en stor omkostning for finanssektoren at overholde hvidvaskreglerne, men det er altså ikke uoverstigeligt,« siger han til Finans.dk.

Finanstilsynet har planer om at gennemføre 35 hvidvaskinspektioner i 2019 og følge op på inspektionerne fra 2018.