Tilsyn til jysk bank: Hvad laver I egentlig i København?

Den jyske fusionsbank Jutlander Bank har fået en række påbud fra Finanstilsynet. Tilsynet kræver blandt andet, at banken skal redegøre for sin intention med at have fjernkundeafdelinger.

Jutlander Bank er blevet til efter en fusion mellem Sparekassen Himmerland og Sparekassen Hobro med førstnævnte som fortsættende institut. Her er bankens hovedsæde i Aars. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Hvorfor laver en nordjysk lokalbank forretninger over hele landet?

Det er et af de spørgsmål, som Finanstilsynet har krævet svar på fra Jutlander Bank, efter tilsynet har været på inspektion i bankens hovedsæde i Aars.

Jutlander Banks forretningsmodel er primært at være bank for kunder i lokalområdet samt i Aalborg, Aarhus og København. Banken tilbyder derudover rådgivning og servicering af kunder uden for disse områder gennem fjernkundeafdelinger.

Finanstilsynet har tidligere advaret jyske pengeinstitutter om at komme fra langt væk fra egne lokalområder, hvor man naturligt har et bedre kendskab til kunderne. Jutlander Bank er da også efter inspektionen blevet påbudt at uddybe sin intention med fjernkundeafdelingerne samt at præcisere sit markedsområde i København.

Desuden konstaterede Finanstilsynet, at Jutlander Bank ikke følger kreditpolitikken for så vidt angår geografi, idet banken også har finansieret ejendomsprojekter uden for sit primære markedsområde. Banken fik påbud om at sikre, at kreditpolitikken følges.

Udlån har dårlig kvalitet

På inspektionen gennemgik tilsynet en række af bankens største kundeforhold. Den gennemgang viste, at Jutlander Bank blot har få store udlån med såkaldt god bonitet. Bonitet kan oversættes til kvalitet og beskriver altså, hvor stor sandsynligheden er for at lånene bliver betalt tilbage.

Derimod var boniteten på de gennemgåede kundeengagementer generelt svag, skriver Finanstilsynet i deres redegørelse for inspektionen.

På den baggrund konstaterede Finanstilsynet, at Jutlander Bank har behov for yderligere nedskrivninger på 47,6 mio. kr. i forhold til 31. marts 2016. Nedskrivningerne vedrørte de største landbrug, udlån udtaget ved stikprøve samt bankens egne ejendomme. Banken har bogført nedskrivningerne.

Desuden fik banken et påbud om at uddybe sin kreditpolitik omkring principperne for styring og overvågning af projektfinansiering af ejendomme.

Jutlander Bank har dog fortsat en solid økonomi. Bankens solvensbehov er opgjort til 10,8 procent pr. 30. juni 2016, mens bankens faktiske solvens på det tidspunkt var 18,4 procent.