Tilsyn tæt på at lukke Skælskør Bank

Skælskør Bank er tvunget til at hente ny kapital inden udgangen af september. Lykkes det ikke, vil Finanstilsynet sende banken til afviklingsselskabet Finansiel Stabilitet. (Opdateret kl. 12.52)

Skælskør Bank har for lidt kapital på kistebunden, og hvis banken ikke får rettet op på det senest den 30. september, må den lukke. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Bøgh
Skælskør Bank har for lidt kapital på kistebunden, og hvis banken ikke får rettet op på det senest den 30. september, havner den hos det statslige afviklingsselskab, Finansiel Stabilitet

Det Finansielle Virksomhedsråd har netop givet Finanstilsynet ret i vurderingen af bankens kapitalsituation, og det betyder, at der ikke er nogen vej udenom.

Banken har allerede udarbejdet en redningsplan, som indebærer, at den først får tilført hybrid egenkapital fra private investorer. Herefter vil den søge om forlængelse af tilsynets frist til nytår og bruge de efterfølgende måneder på en traditionel kapitaludvidelse via fondsbørsen. I samme periode vil banken tage stilling til, om den også skal trække på et statslån fra Bankpakke II.

For få penge på kistebunden
Skælskør Bank har i dag opgjort sin solvens til 10,6 procent, men Finanstilsynet kræver, at solvensen er på mindst 13,8 procent.

Som udgangspunkt skal bankers solvens blot være højere end otte procent, hvilket i princippet betyder, at bankerne skal have otte kroner i pengetanken, for hver gang de låner hundrede kroner ud. Har en bank lånt penge ud til særlig risikable formål, vil kravet til dens solvens stige, og det er det, som er tilfældet i Skælskør Bank.

"På baggrund af Finanstilsynets kendskab til bankens kreditrisici og styring af disse, er det Finanstilsynets vurdering, at bankens solvensbehov som minimum udgør 13,8 procent," skriver Finanstilsynet.

Redningsplan med ny frist
Skælskør Bank har været uenig i Finanstilsynets tidligere afgørelse, men Det Finansielle Virksomhedsråd har nu besluttet, at tilsynet har ret.

Banken har derfor været nødt til at udarbejde en redningsplan. Planen indebærer private investorer giver tilsagn om at skyde 50 millioner kroner ind i banken som hybrid egenkapital inden fristen den 30. september.

Herefter søger banken om udsættelse af fristen. Den rejser yderligere 50 millioner kroner ved at udstede nye aktier i markedet, hvor de eksisterende aktionærer får fortegningsret, og til sidst vil banken så tage stilling til, om den skal trække på statslånet fra Bankpakke II. Det skal alt sammen falde på plads inden nytår.

(Rettet torsdag den 27. august, klokken 12:52)