Tilsyn kræver større effektivitet i DONG

DONG bør skære omkostningerne i sin forretning for distribution af el med 44 millioner kroner, ifølge Energitilsynet. Det får dog ikke umiddelbart nogen betydning for forbrugerne. Samlet bør danske elnetselskaber skære 96 millioner kroner.

DONG Energys forretning med distribution af el er ikke effektiv nok, ifølge Energitilsynet. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2013) Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner
Mange kan nok genkende, at en stor del af elregningen stammer fra selve distributionen af el og de abonnementer, man betaler til elnetselskaberne. Tit kan det beløb faktisk være større for forbrugeren end selve prisen på den strøm, man bruger.

Og det står sløjt til med effektiviteten hos landets 75 elnetselskaber, hvoraf DONG Energy er klart det største. Energitilsynet har nemlig kigget på netselskabernes omkostningseffektivitet og konkluderer, at den generelt er "relativ lav."

Det er Energitilsynet, der fastsætter loftet for, hvor meget netselskaberne må tjene i form af den såkaldte indtægtsramme. Og den sænkes samlet med 95,6 millioner kroner for de 75 selskaber. Det svarer til ca. 5 pct. af selskabernes samlede omkostninger til bl.a. løn, administration og vedligeholdelse.
 


Alene DONG Energy bør skære omkostningerne med 44,1 millioner kroner, ifølge tilsynet. Det svarer til et effektiviseringskrav fra myndighederne til DONG på 7,1 procent.

Helt overordnet svinger effektiviseringskravene mellem nul og knap 18 procent for de 75 selskaber.

Ingen rabat til forbrugerne  

Desværre skal man som forbruger ikke nødvendigvis regne med, at det også resulterer i en lavere elregning. Og i hvert fald ikke i københavnsområdet, hvor DONG står for distributionen.

Og hvordan kan det så være?

Ja, det er mildest talt lidt indviklet at forklare.
 


For det første er det ikke alle selskaberne, der rent faktisk udnytter deres indtægtsramme fuldt ud, og en begrænsning af indtægtsrammen får derfor ikke nødvendigvis betydning for forbrugerne.

Og i tilfældet DONG er det endnu mere kompliceret. Udover indtægtsrammen er selskaberne nemlig også reguleret af et såkaldt forrentningsloft, der siger, at netselskaberne højst må have en forrentning svarende til renten på den lange 30 års byggeobligations plus ét procentpoint af sine totale netaktiver. 

Det loft styrer allerede DONGs priser, og derfor kommer effektiviseringskravet næppe DONGs kunder til gavn.
 
"Det er en klar vurdering af, at selskaberne kan være mere effektive, men det kommer ikke nødvendigvis forbrugerne til gode på den korte bane. Hvis forrentningsloftet fjernes en dag, så vil det kunne få betydning," siger kontorchef Rune Moesgaard fra Energitilsynet.

Et udvalg ser netop nu på, om forrentningsloftet skal fjernes, men udvalgets syn på sagen vil først blive fastlagt i november 2014.