Tilbageførte nedskrivninger luner på Lån & Spars bundlinje

Lån & Spar kom ud af tredje kvartal 2015 med et overskud før skat på 49,7 mio. kr. mod 24,9 mio. kr. for perioden sidste år.

Foto: Brian Bergmann. Lån og Spar Bank.
Læs mere
Fold sammen

Samtidig havde banken netto rente- og gebyrindtægter på 167,3 mio. kr. i tredje kvartal, hvilket er helt på niveau med kvartalet sidste år.

Det viser selskabets regnskab for tredje kvartal 2015, som blev offentliggjort onsdag middag.

Nedskrivningerne på udlån endte på en indtægt 2,2 mio. kr. i kvartalet, hvor nedskrivningerne i tredje kvartal 2015 lå på 15,8 mio. kr.

»Nedskrivninger på udlån m.v. udgør efter ni måneder en indtægt på 0,3 mio. kr. Til sammenligning udgjorde nedskrivninger på udlån for samme periode sidste år en udgift på 31,7 mio. kr. Når posten udviser en indtægt skyldes det, at vi har tilbageført tidligere foretagne nedskrivninger i primært andet og tredje kvartal. Samtidig har der ikke været grundlag for at foretage væsentlige nye nedskrivninger«, skriver banken i regnskabet.

Lån og Spar Bank fastholder forventningerne til 2015 om en basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 160-180 mio. kr.