Ti tidligere WoCo-ledere går fri af truende million-erstatning

Styrelsen zoomer ind på tidligere bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen Michael Metz Mørch, der som den eneste fra ledelsen risikerer et erstatningskrav på 21 mio. kr. ovenpå Grand Prix’et i København, der sprængte budgettet i 2014. Michael Metz Mørch beskyldes for grov tilsidesættelse af sine pligter

Foto: Keld Navntoft. Østrigske Conchita Wurst, der vandt Melodi Grand Prixet i København i 2014
Læs mere
Fold sammen

Efter voldsomt bulder og brag er Erhvervsstyrelsen på tilbagetog i Grand Prix-skandalen i Wonderful Copenhagen (WoCo). Oprindelig lød erstatningskravet fra styrelsen overfor en halv snes medlemmer af den tidligere direktion og bestyrelse på 46 mio. kr.

Nu går langt størstedelen af ledelsen fri, og kun WoCos tidligere bestyrelsesformand Michael Metz Mørch risikerer et erstatningskrav på 21 mio. kr. Det fremgår af Erhvervstyrelsens udkast til endelig afgørelse, som WoCo har lagt på sin hjemmeside.

Om Erhvervsstyrelsen har ladet sig påvirke af den stribe af topadvokater, som WoCos tidligere ledelse har hyret for at imødegå styrelsens oprindelige erstatningskrav, er uvist. Men i styrelsens seneste udmelding i sagen, er det altså kun formanden, der står for skud.

Michael Metz Mørch, som i dag er generalsekretær i Det Danske Kulturinstitut, kritiseres af styrelsen for »groft at have tilsidesat sine pligter som bestyrelsesformand til at sikre en forsvarlig beslutningsproces i bestyrelsen«.

Michael Metz Mørch undlod bla. at orientere resten af bestyrelsen om, at fonden ikke var retlig forpligtet til at dække underskuddet i det datterselskab, som stod for European Song Contest 2014. Han fortalte heller ikke bestyrelseskollegerne, at Erhvervsstyrelsen skriftligt havde meddelt ham, at styrelsen skulle give sit samtykke, inden WoCo sprang til og dækkede underskudet.

Efter Erhvervsstyrelsens oprindelige chok-krav mod størstedelen af WoCos tidligere ledelse på 46 mio. kr. kan ni tidligere bestyrelsesmedlemmer og en direktør nu holde en mere rolig sommerferie. Om de menige bestyrelsesmedlemmers rolle skriver styrelsen:

»Det er styrelsens vurdering, at de menige bestyrelsesmedlemmer ikke har pådraget sig et ansvar for beslutningen om underskudsdækning på kr. 46 mio., idet de har haft rimelig grund til at tro, at fonden var forpligtet til at træffe en sådan beslutning.«

Om WoCos tidligere direktør Lars Bernhard Jørgensen hedder det: »Der findes heller ikke grundlag for at anse direktøren for erstatningsansvarlig for underskudsdækningen, idet beslutning herom er truffet af bestyrelsen, og idet direktøren ikke ses at have meddelt bestyrelsen urigtige eller ufuldstændige oplysninger som grundlag for denne beslutning.«

Det er ikke første gang, Erhvervsstyrelsen puster sig op for derefter at trække sig tilbage igen. Det skete også i sagen om Espersen-fonden, hvor bestyrelsesmedlemmer forsøgte at tilegne sig selv flere millioner kroner gennem et incitamentsprogram på samlet 65 millioner kroner. I sjældent skarpe vendinger afviste styrelsen i første omgang bonusprogrammet, men endte efter mere end to års behandling af sagen med at godkende en mindre millionbonus til bestyrelsesmedlemmerne.

Erhvervsstyrelsens direktør, Betina Hagerup, har tidligere sagt til Berlingske, at hun og styrelsen ikke ryster på hånden, hvis erhvervslivets aktører træder ved siden af.

»Jeg mener, man skal have en risikobaseret tilgang, så man slår hårdt ned der, hvor der er noget at komme efter,« sagde Betina Hagerup tidligere på måneden.

WoCos tidligere ledelse har nu frem til 1. september til at kommentere Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse. Michael Metz Mørch er ikke vendt tilbage på Berlingskes forespørgsel om en kommentar. Erhvervsstyrelsen har ingen kommentarer, så længe sagen kører.