Telia går tilbage i Danmark

Nordens største telekoncern mærker krisen og holder skansen internationalt men mister kunder i Danmark.

Foto: Scanpix
Trods et presset marked holder Nordens største teleselskab, Telia, skansen på verdensplan. Til gengæld mister Telia i Danmark kunder.

Telia-koncernen stillede fredag morgen med sit regnskab for årets tre første måneder. Det viser et overskud efter skat på 4,44 milliarder svenske kroner, en mindre tilbagegang i forhold til for et år siden. Omsætningen steg til gengæld til 27,2 milliarder kroner mod 24,398 milliarder 12 måneder tilbage i tiden, og driftsresultatet (EBITDA) blev på 8,82 milliarder svenske kroner, en solid fremgang fra 7,75 milliarder for et år siden.

Kunderne ændrer adfærd

»Det makroøkonomiske miljø blev værre i første kvartal, og selv om branchen for telekommunikation er blevet påvirket i mindre udstrækning end andre brancher, ser vi tegn på, at kunderne agerer anderledes på flere af vore markeder. Trods dette forøgede vi koncernens nettoomsætning i lokale valutaer, og gennem vore bestræbelser på at nedsætte omkostningerne forbedrede vi marginaler og pengestrøm i forhold til for et år siden,« siger koncernchef Lars Nyberg.

Telia er 37,3 procent ejet af den svenske stat og 13,7 procent af den finske stat. Telia findes i 20 lande og havde med udgangen af marts 137 millioner kunder - en fremgang på 2,2 millioner.

Færre mobilkunder i Danmark

I Danmark er Telia gået tilbage i kundetal på mobilsiden, nemlig fra 1,493 millioner med udgangen af 2008 til nu 1,485 millioner. Også kundernes forbrug er faldet. I oktober-december blev der i gennemsnit talt 212 minutter i telefon om måneden, nu er tallet nede på 205 minutter. Tilsvarende falder det gennemsnitlige forbrug pr. dansk Telia-kunde fra 308 kroner om måneden til 294 kroner.

Omvendt har Telia sikret sig flere bredbåndskunder i Danmark. Her er kundetallet steget fra 34.000 til 42.000 - det højeste nogen sinde og en markant fremgang fra et nogenlunde konstant niveau i 2008. Og det gennemsnitlige forbrug er steget fra 243 kroner om måneden til 255 kroner.

Til gengæld er der - som overalt i verden - tilbagegang i kundetallet på fastnettelefoner, nemlig fra 226.000 kunder ved årsskiftet til nu 220.000. Og disse kunder taler også mindre og mindre.

De andre store først til maj

Både teleselskaberne og - især - mobilproducenterne har døjet meget med finanskrisen. Alligevel formåede både Telia, norske Telenor/Sonofon og danske TDC for et par måneder siden at fremlægge årsregnskaber, der så pæne ud.

Telenor kommer med regnskab for 1. kvartal den 5. maj, TDC den 7. maj.