Telemilliarder trues af danske særregler

Det kan blive skadeligt for milliardinvesteringerne i Danmark, at en afdeling under Forsvarets Efterretningstjenester nu får magt til at kræve ændringer i den danske telestruktur, advarer både teleselskaberne og sikkerhedseksperter, som vil have politikerne til at skrive begrænsninger ind i loven.

En ny lov, hvorigennem Center for Cybersikkerhed får ret til at kræve ændringer i telenettene i Danmark med henvisning til rigets sikkerhed og skal godkende alle væsentlige kontrakter, kan sende mørke skyer ind over de fremtidige investeringer i teleinfrastrukturen, fordi de danske særregler stiller selskaberne dårligere, når der skal lægges budgetter, vurderer både teleselskaberne og sikkerhedseksperter. Arkivfoto: Jeppe Bøje Nielsen, Scanpix Fold sammen
Læs mere
Foto: Jeppe Bøje Nielsen

Den danske telebranche og sikkerhedseksperter føler sig meget utrygge ved, at en ny lov giver en afdeling under Forsvarets Efterretningstjeneste adgang til at kunne kræve dyre og besværlige ændringer i den danske telestruktur, uden at der tilsyneladende er lagt begrænsninger ind i loven.

Det er Center for Cybersikkerhed (CFCS), som med en nylig ændring af loven om net- og informationssikkerhed har fået udvidet sine beføjelser væsentligt. Men politikerne har stadig ikke sørget for, at der i de medfølgende bekendtgørelser står beskrevet, hvor langt CFCS kan gå i at stille krav med henvisning til landets sikkerhed.

»Hvis vi skal være det land, hvor ny teknologi afprøves og udrulles til befolkningen til gavn og glæde, nytter det ikke, at man opstiller regulatoriske barrierer for udviklingen, som er større end i nogen af de lande, som vi konkurrerer med. Med de nye regler kan myndighederne stille uforudsigelige krav, uden at de samtidig skal været afvejet proportionelt. Når vi som branche investerer over seks milliarder kroner om året, er vi nødt til at vide, hvilken verden vi investerer i,« understreger Jakob Willer, direktør i telebranchens organisation Teleindustrien i Danmark.

Problematisk kort høring

Han understreger, at telebranchen har haft »en udmærket dialog« med CDCS.

»Udfordringen er, at de ikke har taget vores input til sig på alle oområder, og at proportionalitetshensynene i CFCS' tilsyn ikke er tilstrækkeligt afgrænset. De kan kræve, at teleselskaberne skal lave tiltag i telenettene og administrationen, hvis det ud fra deres vurdering har væsentlig, samfundsmæssig interesse. Det er efter vores opfattelse ikke konkret og forudsigeligt nok, hvad vi kan blive underlagt. Disse afvejninger skal være skrevet ind i bekendtgørelsen, og det er ikke sket, så vi håber da, at forsvarsminister Peter Christensen og hans folk i CFCS lytter en ekstra gang til vores input,« siger Jakob Willer.

Dem har Teleindustrien sammen med brancheforeningen IT-Branchen, som samler størstedelen af den danske IT-verden, samt Dansk Industris tele- og IT-brancheforening DI Digital afleveret i et fælles høringssvar, og det er de samme betænkeligheder, som Rådet for Digital Sikkerhed har, samtidig med at rådet klager over den »meget korte høringsperiode på kun 20 dage«, der beskrives som »problematisk«.

Rådet for Digital Sikkerhed er glad for, at CFCS vil hjælpe til at højne sikkerheden i telebranchen »men finder dog, at omfanget af de i bekendtgørelserne beskrevne forpligtelser er for vidtgående og i nogen grad hindrende for udviklingen af sikkerhed i branchen«. CFCS skal ikke kunne tvinge ændringer igennem men udelukkende vejlede om, hvad der bør ændres.

Hvad er »væsentlig samfundsmæssig betydning«?

»Telebranchen bør ikke fratages råderet over udvikling af sikkerheden i egne digitale platforme og lægge opskriften på »rigtig sikkerhed« i hænderne på offentlige myndigheder,« skriver bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed i sit høringssvar.

En af ændringerne i lovgivningen betyder, at teleselskaberne fremover ikke kan indgå aftaler med leverandører af udstyr, før CFCS har set aftalen igennem og godkendt den. Det vil medføre »en væsentlig forsinkelse af alle forhandlinger«, mener rådet, som ikke er sikker på, at sikkerheden faktisk bliver større af den grund.

Endelig kræver Rådet for Digital Sikkerhed, at definitionen af begrebet »væsentlig samfundsmæssig betydning« bliver gjort meget konkret - alternativt, at CFCS skal begrunde og dokumentere, hvorfor der stilles krav om ændringer.

»Udfordringen er, at sikkerhedsområdet er placeret i en militær enhed under Forsvarsministeriet. Det giver udfordringer i forhold til erhvervsrettede og civile interesser. Som telebranche ønsker vi en moderniseret telepolitik med bred opbakning på tværs af alle ministerier, så man faktisk tager de store investeringer i dansk infrastruktur alvorligt. Nu baserer man det hele på kontrol, godkendelse og krav i stedet for at bygge sikkerheden på dialog og samarbejde og et fællesskab om at højne sikkerheden. Det er en misforstået tilgang, at teleselskaberne skulle have et incitament til at gå på kompromis med sikkerheden. Vi har fuldstændigt samme interesse i størst mulig sikkerhed som myndighederne, og den får man ikke gennem et kontrolregime men gennem et samarbejde,« fastslår Jakob Willer fra Teleindustrien.

Usikkerhed truer investeringerne

I regeringens »Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016«, som erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) fremlagde tirsdag i denne uge, konstateres det med ærgrelse, at »Telebranchens investeringer, herunder til udrulning af infrastruktur, har i flere år været aftagende, men steg svagt i 2014 til 6,2 mia. kr. I årene fra 2008-2013 faldt investeringerne med godt 36 pct. mod godt 9 pct. i EU som helhed.«

»Hvis vi skal fastholde en høj investering, skal telepolitikken i Danmark stimulere dette og skabe forudsigelighed og gennemsigtighed, så det bliver attraktivt for teleselskaberne at lægge penge i Danmark frem for i andre lande, hvor der også er brug for investeringer. Og det skal der være bred opbakning til i Folketinget,« understreger Jakob Willer med henvisning til, at teleselskabernes investeringer i net og udstyr ofte har en lang horisont, før pengene er tjent ind igen, hvorfor pludselige ændringer i lovgivningen skaber stor usikkerhed.

Kun Enhedslisten og Alternativet stemte imod lovforslaget, mens Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, De Radikale, SF og De Konservative stemte for, altså 86 stemmer mod 15.

Center for Cybersikkerhed blev oprettet i 2012.

Læs mere:
Høringssvar fra Teleindustrien, IT-Branchen og DI Digital (i PDF-format)

Høringssvar fra Rådet for Digital Sikkerhed (i PDF-format)

L 10 Forslag til lov om net- og informationssikkerhed i den endelige version på Folketinget.dk (i PDF-format)