Teleekspert: Kapitalfonde får intet ud af TDC-salg

De fem kapitalfonde, der i 2005 købte teleselskabet TDC får intet ud af deres investering, hvis de skal sælge aktierne igen, mener teleekspert fra nyhedsbureauet Dow Jones.

Foto: Brian Bergmann / Scanpix. TDC har ifølge en kommetator fra nyhedsbureauet Dow Jones været en dårlig investering for de fem kapitalfonde der købte det meste af teleselskabet i januar 2006.
Læs mere
Fold sammen
I søndags skrev den britiske avis Sunday Times, at kapitalfondene Apax Partners, Blackstone, KKR, Permira og Providence overvejer at sælge deres ejerandel på godt 88 pct. af TDC i løbet af næste år.

Det kan de godt, men de får bare ikke noget ud af deres gigantiske investering, mener Paul Sharma, der i mere end 20 år har beskæftiget sig med analyse af telesektoren, og i dag arbejder som kommentator for nyhedsbureauet Dow Jones.

Hvis man alene ser på børskursen, så koster en TDC-aktie i dag 183 kr., hvilket er 52 pct. mindre end de 382 kr. som kapitalfondene gav for aktierne, da handlen blev afsluttet i januar 2006. Men kapitalfondenes regnestykke er noget mere kompliceret.

Kapitalfondene betalte dyrt for TDC
Da de fem kapitalfonde i 2005 afgav bud på TDC var det Europas hidtil største kapitalfondskøb, og prisen var bemærkelsesværdig. Inklusive den gæld som TDC allerede havde ved overtagelsen betalte fondene næsten 100 milliarder kr. for teleselskabet.

Det var 7,5 gange TDCs driftsresultat, og på det tidspunkt var der ifølge Paul Sharma næsten intet teleselskab, der havde en værdi inklusive gæld på over 6 gange driftsresultatet.

I 2008 tjente TDC stort set lige så meget som da kapitalfondene overtog selskabet, og TDC venter selv, at indtjeningen i år vil være stort set uændret. Men værdiansætningen af teleselskaber har ændret sig.

Totalværdi af TDC på knap 66 milliarder kr.
Ifølge Dow Jones' Paul Sharma handler de bedste europæiske teleselskaber for tiden til en værdi af aktier og gæld på omkring 5,5 gange driftsresultatet.

Han vurderer, at hvis kapitalfondene skal sælge nu, så vil TDC kunne handles til omkring 5 gange driftsindtjeningen, da man normalt skal give en rabat, hvis man skal sælge mange aktier til investorerne.

Med et driftsresultat i 2008 på 13,2 milliarder kr. giver det en samlet værdi af TDC på 65,9 milliarder kr. Men herfra skal fratrækkes gælden, som ifølge TDC ved udgangen af marts var på 36,3 milliarder kr.

Summa summarum kan værdien af TDC-aktierne anslås til 29,6 milliarder kr. Til sammenligning er markedsværdien af den stærkt illikvide TDC-aktie på fondsbørsen i dag 36,3 milliarder kr.

Jumboudbytter hjælper på afkastet
Med Paul Sharmas regnestykke er værdien af kapitalfondenes TDC-aktier altså væsentligt under hvad de betalte for aktierne i begyndelsen af 2006.

Prisen for aktierne var i alt 66,8 milliarder kr., fordi kapitalfondene kun kunne få 88,2 pct. af aktierne, da en række aktionærer med ATP i spidsen nægtede at sælge. Med Paul Sharmas regnestykke er værdien af de aktier ved et salg nu kun 26,1 milliarder kr.

Men i den mellemliggende periode har TDC ifølge Paul Sharmas beregninger udbetalt næsten 50 milliarder kr. i udbytter til aktionærerne, hvoraf 88,2 pct. naturligvis er gået til de fem kapitalfonde. Og hvis man lægger udbytterne oven i markedsværdien, så får man 70,2 milliarder kr., eller et samlet afkast siden januar 2006 på blot 5,1 pct.

Salg kan sagtens blive en realitet
På trods af det beskedne afkast kan kapitalfondene dog ifølge Paul Sharma sagtens være interesserede i at sælge deres TDC-aktier.

Han påpeger nemlig at gæld i milliardklassen skal tilbagebetales de kommende år. I foråret 2012 forfalder TDC-virksomhedsobligationer for ca. 5,2 milliarder kr., fulgt af banklån for 9,7 milliarder kr. og 11,9 milliarder kr. der skal tilbagebetales i henholdsvis 2014 og 2015.

Set i lyset af den fortsatte bankkrise indgår tilbagebetalingen af gælden naturligvis i kapitalfondenes overvejelser. De kan satse på at TDC selv har penge til at tilbagebetale gælden, eller at det ikke vil blive et problem at refinansiere lånene, men på grund af finanskrisen er usikkerheden øget markant.

Hertil kommer, at kapitalfondene aldrig har lagt skjul på, at TDC skal sælges igen, og de kan ikke være sikre på at værdiansætningen af teleselskaber kommer til at stige foreløbig.