Telebranchen til minister: Nu skal vi modernisere

Den danske telebranche beder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen om at modernisere 16 år gammelt politisk forlig og få flere partier med, så Danmarks politik står lysende klar – for så kan der investeres i bredbånd og mobildækning.

Telebranchen mener, at det går for langsomt med at rulle forbedringer inden for telesektionen ud blandt politikerne. Foto: Scanpix Fold sammen
Læs mere

En enig dansk telebranche sender nu en samlet opfordring til folketingspolitikerne om at få moderniseret Danmarks formodentlig ældste, politiske forlig, nemlig den nu 16 år gamle aftale, som regulerer hele den danske telesektor og dermed Danmarks digitale fremtid.

»Vi opfordrer erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) til at tage fat på en modernisering af telepolitikken og teleforliget fra 1999 og få inviteret alle parter indenfor, så vi kan få en samlet, stabil og fremtidssikret politik på området og skabe fremtidssikrede rammer for den danske telebranche, som kan stimulere investeringerne, fjerne barriererne og skabe fornyet vækst,« siger Jakob Willer, direktør i telebranchens organisation Teleindustrien i Danmark.

Det er første gang, at en samlet telebranche er enig om behovet for fornyelse. Teleforliget fra 1999 indeholder de politiske målsætninger og styreredskaber, som dagens tele- og IT-marked reguleres efter. I forligskredsen drøftes f.eks., hvor lang tid teleselskaberne må binde kunderne, og alle partier skal være enige, hvis noget skal ændres.

Klare meldinger giver ro

»Der er elementer i telepolitikken, som trænger til at blive udbygget, f.eks. hvordan vi kan og må samarbejde med kommuner og regioner om at nå ud i yderområderne med infrastruktur til bredbånd og mobiltelefoni. Det står der intet om nu, og det burde naturligvis være beskrevet, hvilken rolle kommunerne har, og hvordan de bedst muligt bidrager til, at infrastrukturen når ud til alle og skaber værdi, fordi det ikke vil ske på rene markedsvilkår. Vi når rigtigt langt ud men ikke ud til alle. Derfor skal det offentliges rolle formuleres i en telepolitik,« forklarer Jakob Willer.

Navnlig under tidligere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) blev der indgået en lang række aftaler mellem stat, kommuner og telebranchen, men telebranchen ønsker dem skrevet ind i telepolitikken for at give forudsigelighed og gennemsigtighed, når der skal investeres betydelige milliardbeløb i fortsat udbygning. Også aftalerne om, hvordan man kan stille master op, om at grave på samme tid og om fællesfinansiering af masteudbygning i samarbejde med kommunerne bør være med, lyder opfordringen.

»Det giver ejerskab, at tingene står der, og det står klart, hvad det offentliges rolle er. Og så synes vi, at man skal være åben for, at flere kan tilslutte sig det moderniserede forlig,« siger Jakob Willer med henvisning til, at flere af folketingets partier ikke er med i forliget.

Også politisk pres for ændringer

Dansk Folkepartis IT- og teleordfører, Dennis Flydtkjær (DF), har gentagne gange opfordret Henrik Sass Larsen, som er øverst ansvarlig for det danske tele- og IT-marked, til at lave et nyt teleforlig og give partierne, som tilbage i 1999 ikke var i Folketinget – nemlig Dansk Folkeparti selv, Liberal Alliance og Enhedslisten – mulighed for at komme med. Det åbnede hans forgænger, Annette Vilhelmsen (SF) for, men Sass Larsen har hidtil været afvisende.

Dennis Flydtkjær har senest 23. maj – i forbindelse med, at ingen vil byde på udbuddet af bredbåndsforbindelser i Nordjylland – skriftligt spurgt erhvervs- og vækstministeren, »om ministeren er enig i, at der er brug for at igangsætte forhandlinger om et nyt teleforlig med alle Folketingets partier«.

Henrik Sass Larsen siger i sit skriftlige svar, at han ikke anser teleforliget for »en barriere for, at vi kan føre en langsigtet og ambitiøs politik« og nå målsætningen om, at alle danskere i 2020 skal kunne købe ordentlige internetforbindelser.

»Når det er sagt, drøfter jeg naturligvis gerne med forligskredsen, branchen og andre interessenter, hvordan vi fremmer en moderne og tidssvarende infrastruktur, herunder ønsker om modernisering,« siger han.

Dennis Flydtkjær presser dog ministeren og spørger videre:

»Er det efter ministerens opfattelse nok, at et teleforlig ikke er en barriere for en ambitiøs telepolitik, og mener ministeren ikke, at Danmark bør være mere offensiv og i stedet lave et teleforlig, som understøtter og udvikler teleområdet?«