Teknologiselskab løfter driftsresultat og udbytte

Teleteknologiselskabet RTX kom ud af det forskudte regnskabsår 2014/15 med et løft i omsætningen og et bedre driftsresultat end i regnskabsåret 2013/14. Selskabet hæver udbyttet og lancerer aktietilbagekøbsprogram på op til 35 mio. kr.

Foto: HENNING BAGGER. RTX-Telecoms bygning i Nørresundby. (Foto: HENNING BAGGER/SCANPIX NORDFOTO 2002)
Læs mere
Fold sammen

Det fremgår af selskabets årsrapport for 2014/15, der blev offentliggjort onsdag middag.

Nettoomsætningen endte i det netop afsluttede regnskabsår på 349,5 mio. kr. mod 288,3 mio. kr. i regnskabsåret forinden. Driftsresultatet (EBIT) landede på 52,3 mio. kr., hvor det til sammenligning lød på 37,9 mio. kr. sidste år.

Årets resultat før skat endte på 53,0 mio. kr. mod et overskud på 35,9 mio. kr. et år tidligere.

- En væsentlig årsag til resultaterne er det meget tætte samarbejde med eksisterende og nye kunder, der gør, at RTX hurtigt opnår en helt unik domæneforståelse. Domæneforståelse kombineret med medarbejdernes tekniske indsigt og engagement skaber et meget stærkt fundament for værdiskabelsen hos både kunder og RTX, skriver selskabet i årsregnskabet.

Selskabet venter i det kommende regnskabsår 2015/16 en omsætning i intervallet 365-380 mio. kr., et EBIT-resultat i intervallet 54-60 mio. kr. og et EBITDA-resultat i intervallet 58-66 mio. kr.

På EBITDA-niveau er forventningerne på linje med det realiserede i 2014/15, hvor RTX tjente 59 mio. kr.

RTX foreslår desuden udbetaling af et udbytte på 2 kr. per aktie. mod 1 kr. regnskabsåret før.

- På baggrund af det positive resultat i 2014/15, og den stærke kapitalstruktur i RTX samt ledelsens forventninger til fremtiden vil vi indstille til generalforsamlingen, som afvikles i januar 2016, at der udbetales en dividende på 2,00 per aktie kombineret med et aktietilbagekøbsprogram på op til 35 mio. kr., skriver RTX i regnskabet.