TDC-medarbejdere får aktiegave

I forbindelse med aktiesalget i TDC tildeles medarbejderne aktier.

Foto: unknown
Hvis det annoncerede aktieudbud på 210 mio. aktier gennemføres, vil TDC tilgodese såvel ledende medarbejdere som andre medarbejdere med incitamentsprogram og medarbejderaktier. Det fremgår af meddelelsen i forbindelse med revitaliseringen af TDC.

TDC har besluttet at implementere en ny incitamentsordning for direktionen og øvrige ledende medarbejdere. Det skal godkendes på generalforsamlingen til foråret.

TDC vil til andre medarbejdere foretage en engangstildeling af aktier, som repræsenterer en værdi for hver medarbejder på 12.000 kr. Det vil samlet koste cirka 150 mio. kr.

- Beløbet vil indgå i særlige poster i resultatopgørelsen for 2010. For danske medarbejdere vil de tildelte aktier blive bundet i en periode på syv år, for at aktierne kan blive undtaget fra indkomstskat for medarbejderne, oplyser TDC.