TDC har åbnet for information efter stramning af regler

TDC har gennem foråret strammet voldsomt op på informationen til aktiemarkedet, når pressen har viderebragt rygter fra markedet. TDC sagde intet om salgsrygter i december 2006, hvorimod man informerede i løbet af bare timer i foråret.

TDC har siden foråret åbnet radikalt for informationen til offentligheden om verserende salg af TDC-selskaber. Det er sket umiddelbart efter en stramning af reglerne for børsnoterede virksomheders information til markedet, der blev sendt på gaden 19. april i år.

Herefter havde TDC to tilfælde, hvor man stort set bare få timer efter at medierne havde viderebragt oplysninger om interne processer med milliardsalg blandt TDCs besiddelser, har sendt meddelelser til børsmarkedet, hvor man bekræfter oplysningerne.

Ny strategi
Villigheden til at informere står i skærende kontrast til TDCs lyst til at komme med oplysninger for bare få måneder siden. Det viser en gennemgang af TDCs børsmeddelelser holdt op mod nyhedshistorier i aviserne.

I december 2006 havde dagbladet Børsen en detaljeret historie om, at TDC var i gang med at frasælge sit 100 procent ejede selskab Bite til kapitalfonden Mid Europa Partners. TDC valgte tavsheden.

Først 19 januar 2007 – næsten tre uger efter – bekræftede TDC historien med følgende tekst:

»TDC A/S meddeler i dag, at der er indgået en endelig aftale om at sælge TDC’s 100 % ejede baltiske mobil operatør Bité til den central- og østeuropæiske private equity fund Mid Europa Partners.«

Men 31. maj, lidt over en måned efter de skærpede fortolkninger af virksomhedernes oplysningspligt er trådt i kraft, falder TDC nærmest over sine egne ben for at kommentere og bekræfte oplysninger. Men det sker først, da samme avis, Børsen, afslører TDCs frasalg af sine 224 ejendomme, og dagen efter, da Berlingske Business afslører, at TDC er midt i frasalget af sit østrigske selskab One.

En skrøbelig proces
I den første sag bekræfter TDC, at man har udbudt de mange ejendomme til salg. Man står altså midt i en proces, som endnu ikke er afsluttet.

Modsat Bite-sagen orienteres offentligheden og markedet, inden den endelige underskrift er sat. Samme reaktion sker dagen efter.

Berlingske Business har interne informationer fra salget. TDC skriver:

»TDC, … oplyser, at TDC indgår i en salgsproces, der kan føre til, at TDC sælger sin ejerandel i One.«

Bemærk, at det er en proces, der kan føre til et salg. TDC står med andre ord midt i en skrøbelig proces.

Internt i TDC erfarer Berlingske Business i dag en meget stor frustration over de skærpede krav. Man følger naturligvis lovkrav, men kravene gør det yderst svært at foretage sådanne køb og salg, hvis sagen afsløres i utide.