TDC fusionerer med NTC

Bestyrelsen i TDC har torsdag underskrevet en fusionsplan med Nordic Telephone Company ApS (NTC). Det skriver selskabet i en meddelelse.

Fusionen vil blive gennemført snarest muligt med TDC som det fortsættende selskab.

TDC oplyser, at fusionen vil være skattefri, og at det således ingen skattemæssige konsekvenser har for de to involverede selskaber. Fusionen vil have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2009.

Baggrunden for fusionen er et ønske om at forenkle koncernstrukturen samt at optimere TDC's kapitalstruktur. Fusionen forventes vedtaget af bestyrelsen i TDC inden årets udgang.

TDC skriver samtidig, at resultatet vil være lavere efterfusionen.

- Dette skyldes primært yderligere afskrivninger mv., hovedsageligt som følge af amortisering af kunderelaterede aktiver (kunderelationer). TDC's pengestrømme vil ikke blive påvirket af de øgede afskrivninger, skriver selskabet.
Når fusionen er gennemført forventer TDC, at omsætningen for 2009 vil ligge på niveau med omsætningen for 2008.