TDC fortsætter nedskæringer

TDCs topchef trækker lidt i land og tror nu, at det snarere er fem end syv procent af de ansatte, der skal ud om året.

Danmarks største teleselskab, TDC, vil fortsætte afskedigelser af medarbejdere de næste år - men ikke i helt så højt tempo.

»Antallet af arbejdspladser i TDC i Danmark vil fortsat gå tilbage med mellem fem og syv procent om året, dog tættere på de fem end på de syv procent,« siger koncernchef Jens Alder.

TDC begyndte under daværende koncernchef Henning Dyremose et såkaldt »overtallighedsprogram«, hvor medarbejderantallet blev skåret ned. TDC mister årligt masser af fastnetkunder - Jens Alder mener, at næsten halvdelen af omsætningen på fastnettet vil blive tabt. Til gengæld vokser mobilforretningen og salget af bredbånd.

Flertallet af TDCs ansatte er organiseret i fagforeningen Dansk Metal. Herfra har kravet været, at flest muligt af de medarbejdere, som står til fyring, skal omskoles, så de kan hjælpe til på mobil- og bredbåndssiden.

Ikke store lukninger
Jens Alder understreger, at TDC har haft relativt gode erfaringer med at overflytte medarbejdere fra områder, hvor stillinger nedlægges, til andre områder, hvor der mangler hænder.

»Derfor regner vi med, at to-tre procent af medarbejderne rammes de næste par år,« siger Jens Alder.

Det er ikke særlige områder af forretningen, som TDC pludselig ændrer bemandingen på ved f.eks. at lukke afdelinger.

»Det er en fortsat proces, ikke enkelte projekter,« understreger han.

De mange overgravede og oversvømmede kabler i jorden, hvorigennem både telefoni og bredbånd leveres, har gjort, at TDC har måttet udsætte afskedigelser, fordi der simpelt hen var akut brug for kvalificerede teknikere.

Den samlede arbejdsstyrke i TDC var ved udgangen af 2. kvartal 2007 18.344 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, heraf de 12.925 i Danmark.