TDC-ansatte raser over milliardbonus

Den i alt 1,2 mia. kr. store bonus til TDC-ledelsen får sindene i kog hos fagforeningen, der mener det sker på bekostning af arbejdspladser. Dansk Aktionærforening stiller sig til gengæld uforstående overfor den korte bindingsperiode.

Mens ledelsen i TDC slikker sig om munden ved udsigten til at få en bonus på i alt 1,2 mia. kr. i forbindelse med de fem kapitalfondejeres storsalg af TDC-aktier, har piben en anden lyd hos TDC’s fagforening. For selvom de ca. 10.000 TDC-ansatte hver gratis modtager aktier for 12.000 kr., så mener forbundssekretær og leder af Dansk Metals IT- og telesekretariat, Per Påskesen, at den gigantiske bonus vil koste arbejdspladser og dermed give en ringere service til kunderne.

”Det er helt utroligt, at man kan optimere bonusordninger på en sådan måde, at det sker på bekostning af mange stillinger. Et afkast af den størrelsesorden vil nemlig på den korte bane koste arbejdspladser. Det kommer til at gå udover kundeservicen. Incitamentsordninger, hvor det gælder om at optimere på en meget kort bane, er ikke sundt for en virksomhed. Det er bedre, at man har en investor eller stabil aktionærkreds, der investerer på den lange bane. Det er et eksorbitant højt afkast, som ikke gavner TDC som virksomhed i det lange løb,” revser Per Påskesen.

Ønsker længere bindingsperiode

Han får opbakning fra direktør i Dansk Aktionærforening Charlotte Lindholm. Hun udviser skeptis over, at ledelsen kun binder sig til en periode 18 måneder.

”Som aktionærer har vi ikke noget problem med at ledelsen får en belønning for at have trimmet selskabet og gjort det mere værd. Men jeg synes, det er et problem, at bindingsperioden på aktierne er sat til 18 måneder. Der havde jeg gerne set, at man i selskabet havde sendt et signal om, at magien i selskabet var langt mere langtidsholdbar. En treårig bindingsperiode havde f.eks. været langt bedre for simpelthen at vise, at selskabet også har en høj værdi på længere sigt. Som det ser ud nu, ligner det kortsigtet bodybuilding,” siger Charlotte Lindholm, der ikke vil kommentere beløbets størrelse.Det vil professor ved CBS, Ken Beckmann, til gengæld. Han synes, 1,2 mia. kr. virker voldsomt, men understreger, at måden ledelsen i TDC bliver belønnet, ikke afviger det store fra det øvrige marked.

”En gang imellem kan beløbene være svære at forstå. De er tit ude af proportioner, men man skal også lige huske på, hvor meget ledelsen selv har investeret. Populært sagt; har de selv haft hånden på kogepladen. Men fondene må jo mene, at det virker. Direktører og bestyrelsesmedlemmer i selskaber i fast ejerskab får ofte en meget begrænset løn og i stedet bliver aflønnet efter slutresultatet. Det får alle involverede parter til at yde det maksimale, og hvis alle kan se, at fonden tjener styrtende på direktionen og bestyrelsens indsats uden at det bliver lønnet, så kommer der kæmpe ballade,” siger Ken Beckmann, der bl.a. peger på andre virksomheder som B.T. Group og Chr. Hansen, hvor ledelsen er blevet forgyldt ved børsnoteringer.