Taxaregler ubrugelige

Færdselsstyrelsen ændrer i forbindelse med Trafikinvesteringsplanen kravene til energiklasser for taxier med over fem siddepladser.

Foto: Mercedes-Benz

Travlhed og for få medarbejdere. Det er forklaringen på, at man i Færdselsstyrelsen har udarbejdet nogle retningslinjer for forbruget i store taxier, der reelt ikke kan bruges, fordi stort set ingen af de store taxier kan leve op til de nye krav til brændstofforbrug, der træder i kraft 1. september.

- Selv vores mest økonomiske Scudo-busudgave kunne med 13,3 km/l i gennemsnit ikke klare det første udkast, der krævede et forbrug på mellem 14,1 og 16 km/l, siger salgschef Erik Holm, Fiat Professional.

I Færdselsstyrelsen er man indstillet på, at fejlen skal rettes inden 1. september.

- Vi har i forbindelse med høringen om lovforslaget været i dialog med De Danske Bilimportører (DBI) og vil selvfølgelig justere energiklasserne, så de passer til de mindste motorer i gængse storvogne – med andre ord de mindst forslugende motorer, siger centerleder Niels-Anders Nielsen, Center for Grøn Transport.

Han indrømmer, at det er gået lidt for stærkt, men henviser til travlhed og under- bemanding i Færdselsstyrelsen. Men snart bliver bemandingen øget.

Afbalalancering

- Der har været mange høringssvar efter vores første udkast, og vi vil altid gerne lytte til de involverede parter, så reglerne bliver afbalancerede. Hele lovdelen om taxier med op til fem siddepladser er faldet på plads, og her er der også plads til de mest økonomiske Mercedes- modeller, siger Niels-Anders Nielsen.

Hos DBI siger chefkonsulent Tejs Laustsen Jensen, at man har afgivet høringssvar.

- Det ville være uheldigt, hvis storvognstaxier ikke kunne godkendes. Så ville folk jo skulle have to normale fempersoners taxier i stedet, og det ville være et dårligt alternativ for miljøet, siger Tejs Lausten Jensen.

Hyrevogne består hovedsageligt af biler med energiklasse E (13,2–14 km/l) eller F (11,9-13,1 km/l), og efter omlægningen vil energiklasse F i de fleste tilfælde formentlig ikke kunne klare kravene – måske undtaget storvogne indrettet til kørestolsbrugere. Ellers må man forvente, at de skal under reglerne for busser. Visse typer hyrevogne – for eksempel limousiner – vil Færdselsstyrelsen forsøge at indføre særlige bestemmelser for.