Tænk sociale medier hele vejen igennem organisationen

Hvor i virksomheden hører den sociale medie-strategi hjemme? Hvem bør have ansvaret for at bringe virksomheden ind i anden fase af håndteringen af sociale medier: fra Facebook-kampagner til social business?

En virksomhed bør tænke sociale medier hele vejen igennem organisationen Fold sammen
Læs mere
Foto: MICHAEL DALDER
Hvor i virksomheden hører den sociale medie-strategi hjemme? Hvem bør have ansvaret for at bringe virksomheden ind i anden fase af håndteringen af sociale medier: fra Facebook-kampagner til social business? 

MECs ekspert i sociale medier Marc Fauerby er ikke i tvivl: Sociale medier bør hverken henlægges til en stabsfunktion eller blot være en disciplin i marketingafdelingen. Derimod bør sociale medier, eller sagt med et af 2012s buzzwords, social business, give anledning til at gentænke hele virksomhedens værdiskabelse, processer og kultur.  

Marc Fauerby forklarer: ”Omverdenen har ændret sig. Præmissen for, hvordan vi skaber reel værdi har ændret sig. De fleste virksomheder har ikke ændret sig. Derfor står de over for en enorm udfordring. De skal lære om konventionerne for den nye sociale era, og om hvad de betyder for virksomheden. Eller med andre ord: Vi skal uddannes fra at vide noget om sociale medier til at forstå social business.”  

Relationerne er det vigtigste 

De seneste års digitale udvikling har både ændret vores adfærd, forbrugermarkederne og de mediekanaler, som har indflydelse på beslutninger og vaner. Vi lever i en netværksøkonomi, hvor relationerne er det centrale. Det vigtigste for et mærke i dag er hverken produktet i sig selv eller kunderne, men det forhold, der eksisterer mellem mærke og målgruppe.  

De fleste virksomheder har i dag accepteret det faktum og har gjort sig erfaringer med sociale medier i deres eksterne kommunikation. For mange er det imidlertid svært at erkende, hvor fundamental forandringen er. Det skyldes formodentlig, at udviklingen har været gradvis, fra introduktionen af sociale netværk over cloud computing og konnektivitet til diverse digitale gratismodeller og konvergens af mediekanaler. 

Virksomheden skal følge forbrugeren 


Omverdenen ændrer sig, og forbrugerne ændrer adfærd. I takt hermed må virksomhedslederne løbende revurdere virksomhedens værdiskabelse for at forstå sammenhængen mellem kompetencer, kunderelationer og finansiel performance. Det første skridt i udviklingen mod en social business er at gentænke kunderelationerne med afsæt i forbrugeren frem for i mediekanalen. 

Det handler om at skabe en kommunikationsplatform, der er designet til at fremme den nye digitale forbrugers sociale økosystem. Social business handler altså ikke om at inddrage en enkelt afdeling i virksomheden, men om med udgangspunkt i en langsigtet, fælles vision at bringe hele organisationen til forbrugeren for at aktivere relationen til forbrugeren, sammen med forbrugeren. Dette er nøglen til at skabe en social business, som både er forandringsparat og fleksibel.