Syv ud af ti danskere er tilfredse med jobbet

Trivsel og motivation. Ekspert er overrasket over, at så mange danskere er tilfredse med deres arbejdsdag.

Selvom vi har travlt på jobbet og stress er ved at blive en folkesygdom, så er overraskende mange danskere tilfredse med tilværelsen på jobbet.

De overraskende resultater afdækkes i den største undersøgelsen nogensinde af danskernes trivsel på jobbet.

Undersøgelsen er udført af analysevirksomheden Enalyzer A/S, og tæller svar fra mere end 10.000 repræsentativt udvalgte danskere.

- Den store tilfredshed strider imod det billede, der ofte tegnes, siger lektor ph.d. Torben Andersen, der er direktør for Center for Technology, Economics and Management (TEM-centret) på Danmarks Tekniske universitet og har i fællesskab med Enalyzer analyseret de indsamlede svar.

Udvikling skaber tilfredshedAnalysen viser, at individuelle karakteristika som køn, alder, civilstatus, bopæl kun har meget begrænset betydning for motivation, trivsel og tilfredshed. Det, der betyder noget, er til gengæld muligheden for at udvikle sig professionelt samt forholdet til ledelsen på arbejdet.

Enalyzer har spurgt ind til de fire temaer, som erfaringsmæssigt har størst indflydelse på skandinaviske medarbejderes trivsel og motivation. I prioriteret rækkefølge er det muligheden for faglig og personlig udvikling, virksomhedens image, forholdet til kollegaer og samarbejdet i enheden samt forholdet til og vurderingen af den nærmeste leder.

De adspurgte danskere har ud fra deres eget arbejde bedømt de fire punkter samt deres samlede indtryk af motivation og trivsel på en skala fra et til syv.

Forholdet til nærmeste leder er det punkt, der får flest af de adspurgte til at afgive dårlige karakterer. - Tidligere undersøgelser viser, at den primære årsag til, at folk siger op, er et dårligt forhold til den nærmeste leder. Derfor er det et vigtigt sted at fokusere på for virksomhederne. Især fordi mangel på arbejdskraft for tiden, gør det nemt at skifte job, siger Torben Andersen.

Til gengæld giver mange af de ansatte topkarakterer til image, mulighederne for faglig og personlig udvikling på arbejdspladsen samt forholdet til deres nærmeste kollegaer.

Største undersøgelseUndersøgelsen afdækker også i hvilke brancher danskerne er mest tilfredse.

I toppen af skalaen for motivation og tilfredshed ligger blandt andre finanssektoren, byggeselskaber og rådgivende ingeniører, mens bunden præges af brancher med stor menneskekontakt.

For eksempel dagligvarebutikker. De dårligst placerede virksomheder domineres dog af den offentlige sektor med blandt andre hjemmepleje.

Tilfredshedsanalysen er blevet døbt det lidet mundrette Enalyzer Employee Performance Benchmark. Med svar fra flere end 10.000 medvirkende er den en af de største og mest repræsentative undersøgelser, der nogensinde er lavet af danskernes tilfredshed på jobbet.

Til sammenligning spørger Gallup typisk et sted mellem 1.000 og 2.000, når der laves lignende spørgeskemaundersøgelser.

- Hvis man dykker ned i de enkelte virksomheder, er der selvfølgelig flere ting, som spiller ind. Men denne undersøgelse er så omfattende, at den giver et godt billede af, hvad der skaber utilfredshed, forklarer Torben Andersen.

Undersøgelsen viser, at det ikke er de enkelte arbejdsopgaver, der fører til utilfredshed. Men i langt højere grad de rammer, som jobbet tilbyder.

- Et af de springende punkter i undersøgelsen er, at utilfredsheden handler meget om de muligheder, som virksomheden tilbyder for personlig og faglig udvikling. Det kan skyldes, at der generelt er et stort fokus på forskellige tiltag til at fastholde medarbejdere, siger Torben Andersen.

Til gengæld er det ikke overraskende, at servicesektoren og dagligvarebranchen scorer lavt. Især på forholdet til den nærmeste leder. Her ligger der en kæmpemæssig ledelsesopgave for at undgå, at man kommer ind i en ond cirkel, hvor utilfredsheden fører til ledelsesproblemer og omvendt, siger Torben Andersen.

Læs også: Se her om du har gode kolleger?

Se her om du er tilfreds med dit arbejde.