Synoptik sælger sine aktier i Nyt Syn

Synoptik-koncernen har besluttet at sælge sin 50 procents ejerandel i Nyt Syn Gruppens administrationsselskab.

"Tanken med ejerskabet var at skabe synergier. I stedet har de to kæder mere og mere udviklet sig til at blive direkte konkurrenter," siger administrerende direktør i Synoptik, Ulrik Bülow.

NytSyn administrationsselskab varetager administration, indkøb og marketing for de ca. 100 selvstændige optikere i Nyt Syn kæden. Da Synoptik købte aktierne i Nyt Syn for tre år siden, supplerede de to kæder i højere grad hinanden geografisk og positionsmæssigt. Den situation har siden gradvist ændret sig.

"Jo bedre Synoptik klarer sig på det danske marked i dag, jo dårligere udbytte giver vores Nyt Syn aktier - og omvendt," siger Ulrik Bülow. "Vi prioriterer fremgang for Synoptik højest og har derfor solgt aktierne i Nyt Syn til en attraktiv pris."

Synoptiks exit er en naturlig følge af den udvikling begge kæder er gået igennem det seneste år.

"Synoptiks engagement i Nyt Syn har tilført kæden en betydelig fremgang i forhold til øvrige frivillige optikerkæder på det danske marked", kommenterer Niels Nebeling, bestyrelsesformand for det nystiftede Nyt Syn Holding, der har købt Synoptiks aktieandel i Nyt Syn kæden. "Vi er den af de frivillige kæder på det danske marked, der kan vise den største organiske vækst i både 2005 og 2006. Det giver vi os et fantastik afsæt for kædens videre udvikling," siger Niels Nebeling.

"Vi er 100 % tilfredse med forløbet af de tre år Synoptik har været med i vores ejerkreds, men er også klar, over at vi er nået til det punkt, hvor ikke kan tilbyde hinanden mere. Derfor går vi nu hver til sit," siger Niels Nebeling fra Nyt Syn.