Sygehusbyggeri i milliardklassen

Samtidig med, at regionspolitikerne pønser på at nedlægge en række mindre nordjyske sygehuse, lægges der an til nybyggeri for et milliardbeløb.

Det oplæg, som embedsmændene netop har præsenteret regionspolitikerne for, indebærer ifølge Nordjyske Stiftstidende nybyggeri for et sted mellem 700 millioner og 1,5 milliarder afhængig af, om der skal bygges et helt nyt sygehus i Himmerland eller ej.

Alene et nyt sygehus i Himmerland vil koste over en milliard - svarende til et ekstra tunnelrør under Limfjorden eller det skrottede Musikkens Hus i Aalborg.

- Umiddelbart er det da store beløb, vi snakker om. Men byggeriet vil sikre en langt bedre logistik på de sygehuse, der bliver tilbage og samlet set give en billigere drift. Så totalt set er der fornuft i det, siger Per Christiansen, der er sundhedsdirektør i Region Nordjylland.

Regionen regner med at spare 100 millioner kroner om året på driften.

Regionsrådsmedlem Medzait Ljatifi, der selv er sygeplejerske på Aalborg Sygehus, er bekymret for den samlede økonomi.

- Opgaven bliver meget vanskelig at løse, når der skal være råd til både nybyggeri og drift. Vi er nødt til at få tilført flere penge fra staten, siger han.

Mezait synes, det vil være meget ærgerligt, hvis ikke der bliver råd til at bygge. Efter hans mening er det nødvendigt for at fremtidssikre det nordjyske sygehusvæsen.

Ifølge den tidsplan, som forvaltningen har skitseret, skal sygehusene i Terndrup, Brovst og Nykøbing lukkes allerede i år.

Næste etape er etablering af fælles akut modtagelse i Hjørring og Thisted i 2009.

Endelig rundes der af med etablering af en fælles akut modtagelse i Aalborg samt samling af Sygehus Himmerland i 2013.

Hvis der skal bygges et helt nyt sygehus i Himmerland, kan det først stå færdigt i 2017.

Kilde: Nordjyske Stiftstidende