Sygefravær rammer stadig hårdt

Forebyggelse. Selv om danske virksomheder har fået nedbragt sygefraværet de senere år, findes der stadig mange arbejdspladser, hvor syge ansatte udgør et stort problem. Forebyggelse og aktiv ledelse er nøglen til flere raske medarbejdere.

Der bliver længere mellem de tomme stole i danske virksomheder.

I snit havde ansatte i private virksomheder nemlig én sygedag mindre i 2006 end tre år før.

Det skyldes især, at danske virksomheder er blevet bedre til at fokusere på at forebygge sygdom frem for blot at reagere, når hele virksomheden har været underdrejet af sygdom i en længere periode.

Ifølge Henrik Gliese, direktør i firmaet Acousafe, der blandt andet hjælper virksomheder med at forbedre deres arbejdsmiljø, har virksomheder de senere år fået øjnene op for, at vaccinen mod syge ansatte først og fremmest ligger i det præventive arbejde.

- Selvfølgelig dukker der sundhedsordninger op overalt, men virksomheder kan med fordel lave undersøgelser og afholde samtaler med medarbejderne, før sygefraværet bliver et problem, siger han.

Lederen i centrumHan peger desuden på, at bekæmpelse af sygefravær i høj grad handler om, hvorvidt ledelsen magter at sætte aktivt ind over for problemet.

- Virksomhederne er nødt til at få fjernet de tabuer, der findes i forbindelse med sygefravær. En leder kan sagtens ringe til en sygemeldt ansat og spørge til vedkommendes ve og vel for dermed at få den enkelte til at føle, at virksomheden bekymrer sig om dem selvfølgelig uden, at der bliver tale om forhør, siger han.

Her kan det dog være en fordel, hvis eksempelvis direktøren aftaler med firmaets sikkerhedsorganisation, hvornår han kontakter en ansat, der ligger i sengen med snue.

Tabuer om sygdomIfølge en undersøgelse fra Lederne hersker der dog ikke kun tabuer i forbindelse med ledelsens rolle. Her fremgår det nemlig, at 87 procent af de adspurgte ledere stadig mener, at medarbejderstaben stadig i en vis grad ser skævt til de kolleger, der tilbringer for megen tid i sengen frem for på arbejdspladsen.

Ofte er krævende fysisk arbejde en af de faktorer, der kan være med til at give højere sygefravær i en virksomhed. Derfor peger Thomas Lund, der forsker i sygefravær på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, på, at erhvervslivet skal være indstillet på at være fleksibelt over for de medarbejdere, der ofte er syge.

- En virksomhed kan være nødt til at indse, at man må tildele en medarbejder nogle nye opgaver i firmaet eller måske skære lidt ned på vedkommendes arbejdsbyrde. Men så kræver det selvfølgelig også, at medarbejderen er indstillet på at påtage sig nogle nye arbejdsopgaver, siger Thomas Lund, der ligesom Henrik Gliese tildeler ledelsen en central rolle i kampen mod sygdom.

- Lederen er uden tvivl en nøgleperson, og heldigvis er danske ledere da blevet bedre rustede til at tackle problemer med sygefravær, siger han.