Sydbank opjusterer sit resultat

Ændrede regler for værdiansættelser fra Finanstilsynet får Sydbank til at opjustere sine forventninger til bankens basisresultat.

Efter drøftelser med Finanstilsynet kan Sydbank hæve sine forventninger til basisresultatet for 2007 fra 2,1 til 2,3 milliarder kroner til 2,35 og 2,5 milliarder kroner.

Drøftelserne har drejet sig om, hvordan koncernen bruger begrebet "objektiv indikation for værdiforringelse" i forbindelse med individuelt vurderede udlån, oplyser Sydbank.

Koncernen forventer, at justeringen vil betyde en yderligere tilbageførsel af nedskrivninger på udlån på omkring 250 millioner kroner.

Tilbageførslen vedrører 3. kvartal 2007 og har en positiv effekt på resultatet efter skat i underkanten af 200 millioner kroner og en tilsvarende påvirkning af egenkapitalen.