Sydbank lander bedste resultat siden 2007

For første gang siden 2010 vil Sydbank udbetale 50 procent af årets resultat i udbytte efter et årsregnskab, som er det bedste siden finanskrisen.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Sydbank lukker bøgerne for 2014 med det bedste resultat siden 2007, og for første gang siden 2010 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte.

Forslaget lyder på 7,08 kroner per aktie, hvilket er 32 øre mindre end forventet. Det svarer til cirka halvdelen af bundlinjen.

Periodens resultat er på 1,1 milliarder kroner. Egenkapitalforrentningen er på 9,8 procent efter skat.

Nedskrivningerne, som har været Aabenraa-bankens helt store hovedpine i de foregående år, udvikler sig pænt og er på i alt 148 millioner kroner i fjerde kvartal. Det er 39 millioner kroner mindre end ventet.

Sydbank er kendt for en relativt høj eksponering mod landbruget, og netop det nøgletal var derfor ventet med spænding.

»Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for at forbedre lønsomheden virker,« siger administrerende direktør Karen Frøsig.

I fjerde kvartal skuffer Sydbank markedets forventninger med et resultat før skat på 279 millioner kroner. Det er 83 millioner dårligere end ventet. Beholdningsresultatet er negativt med fem millioner kroner, mens forventningen var et plus på 40 millioner kroner.

Sydbank oplever fortsat tilgang af både privatkunder, private banking-kunder og erhvervskunder. Udlånet stiger 2,9 procent i et marked, som ellers er præget af meget hård konkurrence.

Købet af Næstved-banken Diba i 2013 medfører både, at basisindtjeningen stiger med seks procent sammenlignet med 2013, men også at basisomkostningerne stiger fire procent.

»Integrationen af DiBa Bank er forløbet tilfredsstillende. It-konverteringen mellem Sydbank og DiBa Bank er gennemført planmæssigt. Der har ikke været mærkbar afgang af DiBa Bank-kunder,« skriver banken.

I 2015 indstiller Sydbank sig på at skulle fortsætte med at operere i et økonomisk miljø med lav vækst og stor usikkerhed.

»Der forventes en meget begrænset positiv økonomisk vækst i 2015. Baseret på renteniveauet ved indgangen til 2015 forventes en svagt stigende basisindtjening, bl.a. som følge af svagt stigende bankudlån affødt af iværksatte tiltag og på trods af fortsat stor konkurrence. Jo længere tid det nuværende opadgående pres på kronen, og det deraf afledte negative rentemiljø, fortsætter, des større usikkerhed knytter sig til forventningen,« skriver Sydbank, som dog alligevel sætter ord på nogle af sine forventninger.

»Handelsindtjeningen forventes uændret til svagt stigende i forhold til den realiserede indtjening i 2014, dog meget afhængigt af udviklingen på de finansielle markeder. På trods af aftalte generelle lønstigninger i finanssektoren på 1,75 pct. og en stigning i lønsumsafgiften på 0,80 pct. forventes uændrede basisomkostninger. Der forventes et lavere nedskrivningsniveau i 2015. Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet,« skriver Sydbank, som har 7,6 procent af sine samlede udlån til landbruget.

Sydbank melder, at planen, som skal øge lønsomheden effektueres som planlagt. Senest ved indgangen til 2016, skal Sydbank have forbedret sin basisindtjening med 200 millioner kroner, reducere basisomkostningerne med 200 millioner kroner og sikre faldende nedskrivninger på bankudlån.