Svulmende leverandørgæld truer byggebranchen

De største danske byggevirksomheder er finansielt set langt mere skrøbelige end for fire år siden, og det kan udløse negative kædereaktioner i branchen.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

De største danske byggevirksomheder er finansielt set langt mere skrøbelige end for fire år siden, og det kan udløse nega­tive kædereaktioner i branchen, viser en analyse, udarbejdet af Økonomisk Ugebrev.

Egenkapitalerne skrumper, og ban­kerne skruer kraftigt ned for de lange kreditter. Konsekvensen bliver, at byggevirksomhederne i langt højere grad finansierer sig ved at udsætte betalingerne til deres underleverandører. Det betyder igen, at byggebranchen står i langt større fare end tidligere for at blive ramt af domino-effekter, hvor en betalingsstandsning hurtigt trækker flere med sig.

Det seneste halve år har allerede været præget af flere betydelige sammenbrud i byggebranchen. Danmarks næst­største entreprenørselskab E. Pihl & Søn er som bekendt gået konkurs - med alvorlige følger for mange mindre underle­verandører. Engsø Gruppen – der ligeledes var blandt de ti største byggevirksomheder - er gået konkurs, og driftssel­skaberne i den nordjyske Myhlenberg Gruppen er også gået konkurs. Hertil kommer konkursen i den store developer-virksomhed Sjælsø Gruppen, der på visse måder har fungeret som totalentreprenør.

Den svækkede finansielle stilling i byggevirksomhederne illustreres blandt andet af, at i de ti største byggevirksomhe­der er egenkapitalandelen faldet fra 25 til 19 procent i perio­den 2009-2012. Der er naturligvis stadig entreprenører, som er finansielt stærke.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev nr. 36.

Tilmeld dig Økonomisk Ugebrevs gratis nyhedsmail her