Svinebønder giver op efter prisstigninger

Høje korn- og foderpriser tvinger sammen med faldende priser på smågrise landmænd til at sælge og skifte erhverv.

De første svinebønder er nu på vej ud af erhvervet på grund af de høje korn- og foderpriser og den faldende pris på smågrise.

Således er den udvikling på vej med stormskridt, som landbrugsøkonomer forudså for tre måneder siden, oplyser DR Nordjylland.

Den 45-årige svineavler Morten Aagaard fra Vrå har besluttet at stoppe, mens han er »på toppen«, og inden andre tager beslutningen for ham, som han siger.

»Prisen på foder er lige så høj som i 1980erne, men dengang fik vi dobbelt så meget for vores kød,« siger han til P4 Nordjylland.

Morten Aagaard har 600 søer, som årligt får omkring 15.000 smågrise. Han opfodrer ikke selv smågrisene til slagtesvin, men sælger dem videre til andre.

Svineavleren fra Vrå regner med, at hans gård vil blive opkøbt af en nabo, som vil kombinere produktionen af smågrise med opdræt af slagtesvin i en såkaldt »full-line«-produktion, der er mere rentabel.

Vagn Johansen, svinerådgiver hos LandboNord, fortæller at en lille håndfuld andre svineavlere i hans område har fulgt eller følger Morten Aagaard ud af erhvervet på grund af prisforholdene.