Sverige er løsningen på danske virksomheders problemer

Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, og den økonomiske vækst er presset. Derfor bør danske virksomheder interessere sig for Sverige, hvor der er flere ledige og højere økonomisk vækst. Norske virksomheder er langt bedre til at »udnytte« Sverige.

Jan B. Olsen fra Danske Banks afdeling for International Trade Promotion mener, at der er få problemer med at etablere sig i Sverige og taler »om en udvidelse af hjemmemarkedet«. Via Øresundsbroen er det hurtigt at komme til nabolandet. Arkivfoto: Jens Nørgaard Larsen. Fold sammen
Læs mere
Den danske økonomi er ved at nå kogepunktet, og mange virksomheder må sige nej til ordrer, fordi de ikke kan finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Det virker som en bremse på den økonomiske vækst i Danmark og udgør et reelt velfærds-tab, som gør det sværere for politikerne at finansiere de mange løfter om velfærdsforbedringer.

Men løsningen ligger lige i baghaven og hedder Sverige. Flere danske virksomheder bør åbne virksomheder eller afdelinger »hinsidan« for at kompensere for ordretab her i landet.

»Med opbremsningen i dansk økonomi er tidspunktet for at bevæge sig ind på et nyt marked optimal. Væksten i Sverige forventes at ligge sig på tre procent de kommende år, hvilket gør landet til en af de mest produktive økonomier i Europa. Mange andre lande – herunder Danmark – holder sig til en forventet vækst på to procent,« siger Jan B. Olsen, leder af Danske Banks afdeling for International Trade Promotion.

Kig mod Sverige
Samtidig er der flere ledige hænder i Sverige. Arbejdsløshedsprocenten er 4,9 procent, mens den i Danmark er 3,5 procent.

»Det vil være fornuftigt for flere danske virksomheder at orientere sig mod Sverige, hvor den frie arbejdskraft er noget større end herhjemme. Det ser man også ved, at mange svenskere de seneste år har fået arbejde i Danmark. Samtidig peger andre faktorer – som udviklingen i huspriserne og den generelle økonomiske vækst – på, at det kan være en god idé at etablere sig i Sverige,« siger Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen.

Desværre er danske virksomheder ikke så interesserede i at få sulten stillet i Sverige som andre landes virksomheder. Selv om antallet af danske virksomheder er fordoblet fra 600 i år 2000 til næsten 1.200 i 2006, er stigningen langt mindre sammenlignet med andre lande. For eksempel er antallet af norske virksomheder steget fra et tilsvarende niveau i år 2000 til 1.500 sidste år – der er altså etableret 300 flere norske end danske virksomheder i Sverige på bare seks år.

Det undrer lederen af Danske Banks afdeling for International Trade Promotion, Jan B. Olsen, der samtidig er repræsentant for Invest in Sweden Agency.

Organisationen er en pendant til Invest in Denmark, der forsøger at lokke udenlandske virksomheder til Danmark og er underlagt Eksportrådet.

Jan B. Olsen mener, at danske virksomheder bør betragte Sverige som et hjemmemarked:

»Sverige er et af de letteste lande at etablere sig i. Derfor er landet en oplagt mulighed at investere i. Man kan nærmest tale om en udvidelse af det danske hjemmemarked, fordi omstændighederne i forbindelse med etableringen kan reduceres til meget få udfordringer, og fordi det logistisk er muligt at nå en lang række forbrugere og virksomheder uden de store omkostninger,« siger Jan B. Olsen.

Han opfordrer derfor danske virksomheder til at overveje springet over Øresund, så fremtidens indtjening kommer fra flere fronter end kun den danske. Den danske ISA-repræsentant har selv været med til at hjælpe mange virksomheder i gang i Sverige:

»Danske Bank har siden 1998, hvor vi blev repræsentant for ISA i Danmark, hjulpet mere end 100 danske virksomheder til succes i vores naboland. Barriererne er små sammenlignet med andre lande. Og man kan altid få gratis rådgivning hos ISA, som gør springet til Sverige nemmere,« siger Jan B. Olsen.

Foreløbig er det især detail-virksomheder, der med succes har prøvet lykken i Sverige – eksempelvis DT Group, Harald Nyborg, Ilva og Jysk har alle plantet deres fødder solidt i den svenske muld.