Svenskere i kø til ledige danske jobs

Svenskere bosiddende i Helsingborg står i kø til alle de ledige jobs, som butikker og virksomheder i Danmark har voksende vanskeligheder med at få besat, og de er langt mere fleksible end danske jobsøgende.

Det viser erfaringer fra Helsingør, skriver Helsingør Dagblad.

Helsingborgenserne er mere end villige til at tage turen over Sundet et par gange om dagen for at finde beskæftigelse. Mange er også villige til at lade sig ansætte i jobs, hvor de ikke straks kan bruge de faglige kvalifikationer, de måtte have.

- Svenskerne har en langt mere fleksibel indstilling til at skaffe sig et job end mange af os danskere har. De rejser gerne efter det. En virksomhed i Frederiksværk har flere ledige jobs og tilbød at have en minibus holdende ved færgerne i Helsingør om morgenen og køre dem tilbage efter arbejdstid. De jobs har flere svenskere vist sig interesserede i, fortæller Lene Lissau.

Udvikling Nord i Helsingør har etableret en kontakt mellem Helsingørs beskæftigelsesråd og et særligt EU-projekt under Helsingborgs beskæftigelsesforvaltning, Job Danmark. Projektet har til formål at løse problemerne med at skaffe arbejdskraft til Danmark og samtidigt sænke arbejdsløsheden, der er langt større i Skåne end her.

- Hver eneste dag får jeg henvendelser fra lokale virksomheder i netværket Ressource, der råber på arbejdskraft.

Nu er det ikke mit job at skaffe jobs, derimod at sørge for kommunikation og formidling mellem mulige partnere, fortæller Lene Lissau, projektleder i virksomhedsnetværket Ressource.

I går var der et hold svenskere fra Helsingborg på besøg i Helsingør for at blive orienteret om forholdene, om ledige jobs og for atgive Lene Lissau fik mulighed for at sætte sig ind i, hvilken arbejdskraft, der helt konkret er til rådighed. På mødet i går i var svenskerne begejstrede.

- Vi kan lide atmosfæren her. Danskere er imødekommende og åbne og der er en afslappet stemning her. En færgetur frem og tilbage er jo ikke noget problem, er de ledige svenskere enige om.

- I Sverige hører man aldrig fra arbejdsgiveren, når man har sendt en ansøgning. Her i Danmark får vi da et svar.

Udvikling Nords virksomhedsnetværk Resssource har netop udvidet til nu også at omfatte virksomheder i Fredensborg Kommune. Sidst i februar holdes der i øvrigt endnu en jobdating, som det skete med stor succes første gang i december sidste år.

- Vi overvejer iogså at arrangere rekrutteringsmøde ovre på den svenske side af Sundet, ligesom vi går ind i forskellige branchers forskellige behov for at søge arbejdskraft inden for særlige områder eller med særlige kvalifikationer, siger Lene Lissau.

Kilde: Helsingør Dagblad