Svensk byggekæmpe tjente godt i Danmark i 2014

NCC-koncernen skruede op for både salg og indtjening sidste år, selv om dele af forretningen var under pres.

Foto: Uffe Weng