Svendborg Sparekasse og Vestfyns aktionærer siger ja til hinanden

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank har afholdt ekstraordinære generalforsamlinger og på begge blev fusionsplanerne mellem de to pengeinstitutter vedtaget.

Foto: Casper Helmer - PR-foto. Finanstilsynet gav fredag deres velsignelse til bankbrylluppet mellem Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank, der dermed slog sig sammen under navnet Fynske Bank.
Læs mere
Fold sammen

Fusionen vil blive gennemført ved, at aktionærer i Vestfyns Bank bytter 1 aktie af nominelt 100 kr. til 11 aktier i Svendborg Sparekasse af nominelt 10 kr.

Samlet giver det for 27,5 mio. kr. nye aktier, der vil blive skabt via en kapitalforhøjelse i Svendborg Sparekasse.

Den nye bank kommer til at hedde Den Fynske Bank. Den Fynske Bank vil derefter have 15 filialer, inklusive en ny filial i Odense, og alle medarbejdere vil beholde deres job.

Den samlede bank ventes at få en balance på 5,4 mia. kr. med et indlån på 4,3 mia. kr. og udlån på 3,1 mia. kr. Egenkapitalen vil udgøre 791 mio. kr., svarende til en solvensoverdækning på omkring 9 procentpoint, og banken regner med en basisindtjening på 90-100 mio. kr. før synergier og fusionsomkostninger i 2013.