Svendborg Sparekasse dybt i rødt

Store nedskrivninger i starten af året præger Svendborg Sparekasses resultater for første halvår og sender bankens regnskabstal dybt i rødt.

Foto: Claus Bech.
Læs mere
Fold sammen

Bankens nedskrivninger på udlån var på 57,4 mio. kr. i halvåret, mere end en fordobling fra 26,3 mio. kr. i første halvår af 2012.

De 24,4 mio. kr. er fra erhvervssegmentet, mens de resterende 33 mio. kr. kommer fra privatkunder. Der blev især nedskrevet på området som reservation til mulige fremtidige tab efter et besøg fra Finanstilsynet i første kvartal.

»En nøjere gennemgang af privatudlånsporteføljen gennemføres i øjeblikket og forventes afsluttet omkring ultimo 3. kvartal,« skriver banken i regnskabet.

Nettoindtægterne fra renter og gebyrer krympede til 67,4 mio. kr. i forhold til de 70,6 mio. kr., der blev hentet ind på de poster i de første seks måneder af 2012.

Før skat var resultatet på minus 30,3 mio. kr. og efter skat et tab på 21,2 mio. kr. - begge store tilbagegange fra henholdsvis 1,3 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i første halvår sidste år.

»Uanset at ledelsen betragter basisdriften som tilfredsstillende, anses nedskrivningsniveauet - og dermed det samlede resultat - for ikke tilfredsstillende. Resultatet ex. kursreguleringer, nedskrivninger og skat svarer til de udmeldte forventninger, hvilket kan henføres til at resultatet fra basale bankaktiviteter udgør et tilfredsstillende niveau,« skriver bankens ledelse i regnskabet.

Svendborg Sparekasse fastholder da også forventningerne til 2013 efter første halvår. Banken venter fortsat resultat før nedskrivninger, kursreguleringer og skat nogenlunde på niveau med 2012, hvor det endte på 48,1 mio. kr.