Svært for håndværkere at finde p-pladser

Dårlige arbejdsforhold. Københavnske politikere har i bestræbelserne på at få færre biler i byen gjort det svært for håndværkere at finde parkeringspladser tæt på arbejdet.

Hos Tekniq advarer man politikerne i København mod at gøre det nærmest umuligt for håndværkere at kunne stille deres servicebiler tæt på kundernes adresse.

- De har til gengæld sænket priserne for parkering til en tredjedel i aftentimerne til gavn især for restaurations- og forlystelsesbranchen. Og det er fint og godt, at Borgerrepræsentationen vælger at hjælpe én branche. Men politikerne må dog være opmærksomme på, at ordentlige parkeringsforhold er tvingende nødvendige for, at vi håndværkere kan yde en ordentlig og ganske nødvendig service over for borgerne, siger Søren Schmidt, formand for Tekniq-Råd Hovedstaden.

Ønsker samarbejdeHan opfordrer til et samarbejde mellem Tekniq og politikerne i den fremtidige planlægning af parkeringsforholdene i København.

- Der er ved årsskiftet udsigt til ændring af parkeringsreglerne for erhvervsdrivende i København, men det kunne blive meget bedre. De nye regler indebærer ganske vist lavere pris, men uanset prisen gør parkeringsbetaling dog servicen dyrere for borgerne, da udgiften lægges oven i prisen for service. Så hvorfor ikke helt fjerne parkeringsbetalingen for erhvervsdrivende i stedet for reelt at lade håndværkerne skrabe penge sammen for Københavns Kommune, siger Søren Schmidt.

Hvor parkeringslicenser, der giver ret til billig parkering nær virksomheden, før var forbeholdt virksomheder med op til fem ansatte, får alle uanset størrelse fremover ret til fem licenser.

Kun gule pladerDet betegnes som et godt initiativ, men hos Tekniq spørger man, hvorfor virksomhederne ikke kan få det antal licenser, som der er brug for.

- Fremover kan kun gulpladebiler, der udelukkende bruges i arbejdsøjemed, få licens, og det udgør et væsentligt problem for virksomhedsledelserne. De spiller en lige så vigtig rolle som de udførende medarbejdere, så naturligvis bør også ledelsen kunne parkere tæt på virksomheden. Det er dog hverken prisen eller licenserne, men den markante mangel på p-pladser, der for alvor er problematisk, forklarer Søren Schmidt.

Ikke optimal serviceSøren Schmidt peger på, at politikerne ganske vist øremærker 100 af byens p-pladser til af- og pålæsning, men det hjælper ikke el- og vvs-installatørerne. Når håndværkere er tvunget til at parkere op mod en kilometer væk og slæbe sig en pukkel til på faldstammer, toiletkummer, kabelruller og alt muligt andet grej, er det umuligt at yde kunderne optimal service.

Samtidig koster det kunderne dyrt, når vi skal bruge tid på at hente materialer i bilen eller putte penge i parkometeret.

- Politikerne burde være sig deres ansvar bevidst og skabe en mængde nye p-pladser, der kunne fastholde el- og vvs-virksomhederne i byen og sikre borgerne hurtig og effektiv service, når et vandrør springer læk, eller et HPFI-relæ skal monteres for at sikre mod brandfare. Det er godt, at politikerne endelig har kigget parkeringsreglerne efter i sømmene, men der er lang vej endnu, før København på det tekniske serviceområde bliver en erhvervsvenlig by, siger Søren Schmidt.