Svært at få gang i energirenovering

Strukturproblemer på boligmarkedet gør det svært at finansiere energibesparelser. Uden nye tilskud går det ikke, siger økonomer og Dansk Byggeri.

Foto: Jørn Deleuran

Der er et stort potentielt marked for energirenovering af den danske boligmasse. Men det bliver svært at forløse uden at give boligejerne nye økonomiske incitamenter til at gå i gang. Den vurdering deles bredt i byggebranchen og blandt økonomer.

Det er nemlig ikke bare de mange opgaver med at udarbejde projekterne, skaffe pengene og få dem gennemført, der holder danskerne tilbage. I mange dele af landet er det simpelthen ikke muligt at gennemføre energirenoveringsprojekterne, fordi de ikke lader sig finansiere.

»Der er et betydeligt potentiale i energi-renoveringer af boligmassen, men det er ikke nemt at få forløst,« siger direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegreen.

Han peger på, at energirenoveringer bliver gennemført af sig selv i områder, hvor boligpriserne er høje og renoveringerne økonomisk attraktive. For eksempel i København og Nordsjælland.

Der, hvor behovet er størst, nemlig i den del af boligmassen, hvor prisen er lav, er det sværere.

»I dele af Danmark løser problemet sig selv, fordi mange boliger i Udkantsdanmark i stigende grad står tomme. Det er ofte boliger med oliefyr og lav energistandard. Dem betaler det sig ikke at renovere. I andre områder er der måske nok renoveringsgevinster at hente, men de kan ikke finansieres, fordi realkreditten ifølge loven ikke må tillægge et hus en højere værdi, selv om det har en højere energistandard,« forklarer direktøren for Boligøkonomisk Videncenter.

Endelig er de lavere oliepriser med til at mindske incitamentet for energirenoveringer, mener Liliegreen.

Flere løsningsmuligheder

Kurt Liliegreen ser to løsningsmuligheder.

En ny grøn boligjobordning rettet mod den del af boligmassen, hvor energirenovering betaler sig, men ikke kan finansieres direkte over friværdien.

Alternativt kan man etablere en såkaldt ESCO-light-ordning for husejere, hvor energibesparelsen ved en energirenovering tilgår entreprenøren. Derved kan finansieringen ske uden at løbe ind i problemer med manglende friværdi, men problemet er den bagvedliggende økonomiske finansiering og husejernes kreditværdighed. I England har man arbejdet med særlige green-deal-ordninger, men de kuldsejlede, fordi finansieringen blev for dyr. Renten nåede op over 7,5 procent.

Behov for fradrag eller tilskud

Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen, er enig i, at der er behov for incitamenter.

»Vores analyser viser, at tilskud og bolig-jobordningen med dens fradrag i nogen grad har stimuleret energirenoveringer. Men uden kontante økonomiske incitamenter sker der ikke noget«, mener han.

»Det kan vi se i vores nabolande. Både i Tyskland og i Sverige har der skullet tilskud til for at få gang i energirenoveringen«, tilføjer Michael H. Nielsen.