Succesbankens direktør: Vi var klar efter finanskrisen

Ringkjøbing Landbobank havde rebet sejlene lang tid inden finanskrisen, og derfor var banken mere klar end konkurrenterne, da krisen var overstået. Sådan lyder bankens eget bud på, at den år efter år ligger foran resten af feltet.

Foto: Henning Bagger.
Læs mere
Fold sammen

Det er nærmest en fast tradition, at Ringkjøbing Landbobank overgår de øvrige banker med flere længder, når det er tid til at aflægge regnskab. Årsregnskabet for 2014 var ingen undtagelse, men det er svært at gennemskue årsagen til, at banken ligger i spidsen.

Den skiller sig ganske vist ud ved at prioritere tre specielle forretningsområder specielt højt - velhavende kunder, finansiering af vindmøller samt at være bank for læger og tandlæger. Men der er også en mere fundamental faktor på tværs af både de senere års regnskaber og forretningsområderne, der skille banken ud fra de øvrige banker i Danmark. Omkostningerne ligger helt i bund, og det har banken holdt fast i fra sin fødsel i 1886 - inspireret af »Den vestjyske befolknings økonomiske sans,« som banken selv har formuleret det.

Det var ganske vist i 1936, men princippet har ifølge adm. direktør John Fisker sørget for, at banken stod i en anden situation end mange af konkurrenterne, da finanskrisen var drevet over.

»Vores forretningsmodel var på plads efter finanskrisen. Andre af vores kolleger måtte smide deres forretningsmodel op i luften og sætte den sammen igen, og det vil jo give noget uro i en organisation, mens vi kunne have total fokus på at hente nye kunder," siger John Fisker.

Dermed havde den vestjyske bank et forspring i forhold til de andre banker, som yderligere er forstærket af, at Ringkjøbing Landbobank har fundet en vej ind til et af de mest givtige forretningsområder i det lavrentesamfund, Europa er blevet efter finanskrisen - nemlig såkaldt private banking for velhavende kunder.

Det er det hurtigst voksende forretningsområde i banken med nyansættelser i 2014.

"Private banking har topprioritet og bidrager med mest vækst. Vi kommer til at investere yderligere i år med både arrangementer og reklamer på landsdækkende tv," siger John Fisker.

Banken henter nye kunder i et af de forretningsområder, mange andre banker også prioriterer højt.

"Vi kan se at vi henter kunder. Jeg tror vi er bedre til at se på alle aktiver og skattesiden på en gang. Og så tror jeg helt basalt, at det er vigtigt at være let at komme i kontakt med og få et svar fra," siger John Fisker.

Desuden kan en private banking kunde med 5 millioner kroner forvente at få den samme service som en kunde med 50 millioner kroner, hvilket ifølge John Fisker giver banken et større hav at fiske velhavende kunder i frem for hvis banken havde koncentreret sig om kunder med mindst 50 millioner kroner.