Succes for privat dansk lobbyist-firma i Bruxelles

På bare to år har Timme Døssing, 34, og Jacob Lund Nielsen, 32, skabt det første succesrige, privatejede danske lobbyist-firma i Bruxelles. Kunder i København, Washington og andre steder i Europa betaler de to »politiske håndværkere« for at få deres aftryk på EUs love.

Med et byhus i det centrale Bruxelles som base yder de to danske grundlæggere af Cabinet DN, Timme Døssing og Jacob Lund Nielsen sammen med syv ansatte konsulentbistand i politiske og strategiske problemstillinger for virksomheder og organisationer. Fold sammen
Læs mere
Foto: Juha Roininen/EUP-Images
Rue d’Arlon nr. 25 er en god adresse for den, der ønsker at have fingeren på pulsen i det europæiske kvarter i Bruxelles. 50 skridt til højre ligger Place du Luxembourg med Europa-Parlamentet og en stribe restauranter, hvor parlamentarikere, assistenter og lobbyister netværker til den helt store guldmedalje.

Går man til højre, kommer man snart til Danmarks EU-repræsentation, hvorfra den danske centraladministration varetager offentlige og til dels private danske interesser i det komplicerede beslutningscentrum, som EU-institutionerne i Bruxelles udgør.

Her, midt i det politiske Europas epicentrum, har Cabinet DN – den første succesrige danske lobbyistvirksomhed i byen – slået sig ned i et 440 kvadratmeter stort byhus, som man overtog fra et belgisk advokatfirma ved årsskiftet.

Cabinet DN blev grundlagt i 2005, og allerede to år senere står det klart, at der er stor efterspørgsel efter den politiske kommunikation og strategiske rådgivning, som de to iværksættere, Timme Døssing og Jacob Lund Nielsen, udbyder.

Timme Bertolt Døssing, der er cand.polit., kom til Bruxelles i januar 2001 som assistent for den daværende socialdemokratiske EU-parlamentariker Torben Lund. Året efter fulgte Jacob Lund Nielsen, cand.scient.pol., som assistent for den konservative parlamentariker Christian Rovsing.

Og det var erfaringerne fra årene i Europa-Parlamentet, der i løbet af 2004 satte tankerne i gang om at starte selvstændig virksomhed.

»Dansk erhvervs- og organisationsliv er ikke længere rigtig gearet til at påvirke de politiske beslutningsprocesser. Meget lovgivning er flyttet fra Christiansborg til Bruxelles, hvor Europa-Parlamentet har fået langt større indflydelse,« siger Jacob Lund Nielsen og fortsætter: »I København har man været vant til, at afstanden til en minister var meget kort. Men nu er man ved at finde ud af, at det ikke er nok at kunne få en dansk minister i tale. Og at heller ikke diplomaterne kan skabe mirakler hver gang.«

Timme Døssing tilføjer: »Det er jo sådan, at nærvær giver indflydelse. Og derfor er det ikke nok at sende et brev eller en rapport til en udvalgsformand, en kommissær eller en vigtig embedsmand. De har jo glemt, hvem man er, når man er ude af døren.«

Politiske håndværkere
Han peger samtidig på, at både virksomheder, organisationer og lande i videst muligt omfang bør lægge den nationale tilgang fra sig, når de forsøger at påvirke europæisk lovgivning.

Embedsmænd og politikere hernede tænker europæisk. De oplever sig selv som mennesker, »der løser europæiske problemer«, og derfor er det meget vigtigt, at man ikke kommer og serverer en sag med en vinkel, der hedder: I Danmark har vi det og det problem. Det bryder man sig ikke om. Derfor gælder det om at lave alliancer på tværs af grænserne,« siger Timme Døssing.

Han og Jacob Lund Nielsen er sig meget bevidste, at lobbyist- og konsulentbranchen nogle steder har et ry for at sælge varm luft.

»Der bliver lavet meget plat i den her branche, som eksempelvis når danske konsulentvirksomheder gør sig til formidler af en EU-kompetence, de reelt ikke besidder. Man skal være tilstede og vide hvordan spillet skal spilles for at kunne gøre en forskel for kunden,« siger Jacob Lund Nielsen.

»Der er til gengæld ikke noget hemmelighedsfuldt over vores virksomhed. Vi er politiske håndværkere, der formulerer kundens problemstilling. Vi finder den europæiske vinkel på sagen og skaber alliancer på tværs af landegrænser omkring den. Og så sørger vi for at servere den på det rigtige tidspunkt over for de politikere, kommissærer og embedsfolk, der arbejder med det konkrete direktiv,« siger Jacob Lund Nielsen.

Partneren Timme Døssing tilføjer: »Vores mål er ikke at få kunden i avisen men at få kundens ønsker ind i direktivet.« Cabinet DN fik i nogen udstrækning sit gennembrud på det arbejde, man udførte for en stor europæisk medievirksomhed i forbindelse med revisionen af EUs tv-direktiv.

I oplægget til revisionen var det på tale, at medievirksomheder skulle følge reklameregler i de lande, hvor folk ser udsendelserne.

Det var det rene gift for medievirksomheden, hvis forretning i høj grad bygger på, at man har kunnet sende tv til seere på tværs af landegrænsernem blandt andet til Danmark.

»Det var virkelig en vigtig sag for kunden – og for os. Og den gik godt, blandt andet fordi det lykkedes os at skaffe et møde med den østrigske kulturminister i Wien mens man her havde EU-formandskabet,« siger Jacob Lund Nielsen.

De to lobbyister har i de seneste år været aktive omkring de fleste af de store lovgivningspakker, der er kommet gennem Europa-Parlamentet. Det gælder blandt andet:

Servicedirektivet om liberalisering af serviceydelser Softwarepatentet Postdirektivet Betalingsdirektivet (Dankortet)

Bevidsthed vokser
Alle disse europæiske love har stor konkret betydning for virksomheder og brancher, og Døssing og Nielsen har flere eksempler på, at danske politiske og erhvervsmæssige interesser har været truede, fordi man ikke har været tilstrækkeligt vågen over for udviklingen i Bruxelles.

Det gælder både i sagen om Dankortet, og ikke mindst i forbindelse med den told på import af tekstiler fra Kina, som blev indført i 2005 efter pres fra europæiske tekstilfabrikanter. Sagen blev alvorlig for selskaber som Bestseller og IC Company, der har deres produktion liggende i Kina.

»Vi havde været ude og råbe ulven kommer. Men man troede ikke på os,« siger Jacob Lund Nielsen, der dog peger på, at bevidstheden i Danmark om betydningen af Bruxelles er voksende.

»Når først en virksomhed har brændt fingrene én gang, så forstår de vigtigheden på en helt anden måde næste gang. Og de forstår, at man skal tage det lange seje træk i stedet for at satse på at flyve ind i faldskærm i sidste øjeblik.«

Flere danskere
På det seneste har Cabinet DN blandt andet hjulpet den danske arbejdsgiverorganisation HTS med at råbe vagt i gevær over for den franske EU-kommissær for transport omkring de nye regler for gods- og passagertransport i Europa.

Her har samspillet mellem brancheorganisation og lobbyister vist sig at være yderst slagkraftig.

Dansk erhvervslivs fokus på Bruxelles er på det seneste blevet understreget af, at brancheorganisationen Dansk Energi er ved at åbne et fast repræsentationskontor – i øvrigt som lejer hos Cabinet DN. Også Rederiforeningen opruster, idet man øger bemandingen i Bruxelles fra en til to personer, og den nye medarbejder skal have særligt fokus på Europa-Parlamentet.

»Det er fint, at det der kommer flere danskere. Og vi er klar til at hjælpe virksomheder eller organisationer, som ikke mener at have brug for en fuldtidsansat repræsentant eller der har brug for rådgivning fra folk med et bredt europæisk netwærk,« siger Timme Døssing.