Studerende stemmer over nettet

Halvdelen af de danske universiteter har holdt elektroniske valg.

Til folketingsvalg og kommunalvalg tør man ikke. Men halvdelen af de otte danske universiteter har netop holdt fuldt elektroniske valg, hvor alle krydser er sat over nettet.

Studerende og ansatte på Handelshøjskolen i København (CBS), Danmarks Tekniske Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet har valgt kandidater til bestyrelsen, de akademiske råd og studienævn ved at stemme over Internet. De øvrige fire universiteter følger sandsynligvis snart efter og afskaffer papiret. Københavns Universitet og Syddansk Universitet forbereder for tiden prøvevalg, inden de beslutter sig.

Det fælles IT-valgsystem står CBS for. Det blev oprindelig udviklet i 2005-2006 og har nu fået finansiel støtte fra Videnskabsministeriet til at gøre det fælles.

Ikke alene sparer den elektroniske afstemning tid i optællingsfasen. Der er heller ikke brug for bemanding ved valgbokse og stemmeurner, og mange universiteter bor på forskellige geografiske placeringer. Endelig kan der stemmes døgnet rundt.

»Og vore statistikker siger, at denne fleksibilitet bliver brugt,« siger Annie Stahel, udviklingschef i CBS' IT-afdeling.

Netop studerende er vant til at betjene sig selv digitalt.

»Det er en naturlig udvikling, at der kommer flere og flere digitale tjenester, som studerende og ansatte kan benytte - i dette tilfælde for at udøve deres demokratiske rettigheder, som de er bestemt i universitetsloven,« siger Henrik Karsbøl, digital forvaltningschef på CBS.