Strid om højere udgifter til udbygning af Motorring 3

Truende voldgiftssager og budgetoverskridelse på flere hundrede millioner lurer for enden af Motorring 3-projektet.

Motorring 3, der skal udbygges og dermed lette presset fra den øgede trafik, bliver efter alt at dømme langt, langt dyrere end budgetteret. Mørke skyer trækker hen over samarbejdet mellem Vejdirektoratet og entreprenørerne, de er lodret uenige om prisen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Berg
Udbygningen af Motorring 3 (M3) omkring København har udviklet sig til et mindre mareridt for bygherrerne i Vejdirektoratet. Flere entreprenører har rejst betydelige ekstra krav for de uforudsigeligt komplicerede opgaver – krav som Vejdirektoratet ikke kan imødekomme uden at overskride budgettet med op mod en halv milliard kroner.

Det fremgår af den seneste statusrapport på M3-projektet fra Vejdirektoratet. Ifølge rapporten vil projektets totaludgift med 50 procent sandsynlighed blive på 2,24 milliarder kroner, hvilket er 283 millioner kroner mere end den nuværende bevilling på finansloven 2007. Men samtidig holder den seneste beregning døren på klem for udsving på et par hundrede millioner – i både den ene og anden retning.

Vejdirektoratet har ikke umiddelbart planer om bare at punge ud. De giver entreprenørerne medhold i dele af deres krav, men er langt fra enige i kravenes størrelse. Og troen på, at der kan opnås enighed uden for voldgiftsapparatet, er forsvindende lille.

»Vejdirektoratet vurderer, at parterne vil stå meget langt fra hinanden, og at kravenes størrelse generelt har et så betydeligt omfang, at en umiddelbar forhandlingsløsning næppe er sandsynlig,« hedder det i rapporten, og det blev i går bekræftet fra hestens egen mund:

»Der er tale om krav af en sådan størrelse, at det med stor sandsynlighed kan blive aktuelt med en voldgiftssag,« siger pressemedarbejder Andrew Langkjær.

Vejdirektoratet ønsker ikke at præcisere, hvor stort et ekstra krav entreprenørerne på M3-projektet har rejst. Og heller ikke entreprenørerne vil løfte sløret for beløbets størrelse. Men der er tale om »væsentlige krav« som følge af en række ekstra uforudsigelige omkostninger, forklarer Jørgen Lassen, projektleder i Pihl–Hoffmann Konsortiet, entreprenør på to af M3-projektets fire licitationer.

»Den her entreprise er meget, meget kompliceret. Og vi mener ikke, at det ville have hjulpet at bruge længere tid på projekteringen. Det er meget svært, når man kommer ned og afdækker ting, der er opført for mange år siden. Så ser det pludselig meget værre ud, end man troede, det gjorde,« siger Jørgen Lassen. Trods Vejdirektoratets hårde udmelding håber entreprenøren dog fortsat på en løsning uden en voldgiftssag.

Også andre elementer er med til at få budgetbægeret til at flyde over. For eksempel fremgår det af rapporten, at omfanget af trafikforanstaltninger har været »betydeligt større end forudsat«, ligesom den foreløbige forsinkelse på to år også vil få økonomiske konsekvenser. Hvor meget regningen for M3-udvidelsen præcis kommer til at lyde på vides endnu ikke. Og bilister, naboer og andre skatteydere må vente til efteråret, hvor en økonomisk rapport udarbejdet af et konsulentfirma i samarbejde med Finansministeriet og Transportministeriet forhåbentlig vil give dem svar på tiltale.