Straarup ventes at levere varen - og mere til

Aktiemarkedet er ikke i tvivl: En skuffelse, hvis Danske Bank og topchef Peter Straarup ikke leverer et rekord-resultat onsdag.

Det mener bankanalytiker Jesper Brydensholt, SEB Enskilda, og hans betragtning bakkes op af de estimater, RB-Børsen har indsamlet blandt bankanalytikere i den seneste uge.

De peger mod et overskud før skat i 2006 på små 18 mia. kr.

sammenlignet med et overskud året før på 17,6 mia. kr.

Nettoresultatet ventes at vokse fra 12.7 mia. kr. til godt 13 mia. kr.

"Fjerde kvartal skal være ringe, hvis det ikke skal ende med rekord for hele året. Og vi mener endda, at der er mulighed for, at fjerde kvartal kan blive på linie med tidligere rekordkvartaler som fjerde kvartal 2005 og tredje kvartal sidste år,"siger Jesper Brydensholt.

Hans kollega i Jyske Bank, Claus Højmark Jensen, deler i sin prognose op til regnskabet forventningen om et rekordregnskab, og fordi forventningen er så udbredt i markedet, vil regnskabet i sig selv ikke være en kurstrigger, "påpeger Claus Højmark Jensen.

Men selv om rekordresultatet tages næsten for givet, så er årsregnskabets tal ikke blot en "non event"

" Det er selvfølgelig spændende at se, hvordan udviklingen har været for især nettorenteindtægterne og andre af de aktivitetsbaserede indtægter, da de giver et fingerpeg om fremtidsudsigterne," siger Jesper Brydensholt.

Blandt de analytikere, RB-Børsen har spurgt, er det forventningen, at bankens nettorenteindtægter er steget fra 17,2 mia. kr. til 19,3 mia. kr., mens gebyrindtægterne er stort set uændrede på 7,3 mia. kr. Driftsomkostningerne ventes reduceret fra 18,8 mia. til 18,2 mia. kr.

I 2005 kunne banken indtægtsføre tilbageførte tab og hensættelser for 1,1 mia. kr. For 2006 ventes der tilbageført 445 mio. kr. Blandt analytikerne er der nogen usikkerhed om omkostningerne, hvor estimaterne varierer med 1,3 mia. kr., mens estimaterne for tab og hensættelserne varierer med en halv mia. kr.

Det mest spændende i onsdagens regnskab bliver efter Jesper Brydensholts opfattelse bankens forventninger til 2007, som der knytter sig en del usikkerhed til:

"Det skyldes, at forventningerne hidtil er blevet udtrykt som verbale vækstmål og nogle gange justerede forholdsbetragtninger til sidste år og ikke et konkret mål eller interval. Og for 2007 forventningerne er det også vigtigt at se, hvor meget integrations- og amortiseringsomkostninger indgår med, og fra hvornår Sampo Bank konsolideres," siger Jesper Brydensholt og peger på, at opsætning af indtjeningsmål, som f.eks. erklæret målsætning for egenkapitalforrentningen kunne også være en nyskabelse i årsregnskabet.

Og i Jyske Bank sættes der fokus på forventningerne, og Claus Højmark Jensen vurderer, at forventningerne fortsat vil være forsigtige. Især set i lyset af usikkerhedsfaktorer som udviklingen på boligmarkedet, på aktiemarkedet og for overenskomstforhandlingerne.

Såfremt der kommer en meget forsigtig guidance, kan dette skuffe aktiemarkedet og dermed lægge pres på aktiekursen, bemærker Claus Højmark Jensen.

Analytikernes opfattelse af Danske Bank-aktien er overvejende positiv. Ud af otte analytikere, som offentliggør anbefaling har den ene halvdel en købsanbefaling, mens den den anden halvdel forholder sig neutralt.

(RB-Børsen)