Stort samarbejde om dansk minerydning

Aresa har indgået et internationalt samarbejde om TNT-udsivning fra landminer under forskellige jord- og klimaforhold. Samarbejdet er støttet af Udenrigsministeriets kontor for Humanitær bistand og NGO-samarbejde om minerydning.

Aresa skal gennemføre en række test omkring udsivning af TNT og andre nedbrydningsprodukter fra forskellige typer landminer. Forsøgene vil foregå på forskellige typer af landminer under varierende jord- og klimaforhold på udvalgte lokationer i Afrika og på Balkan, samt på Aresas egne testarealer i Danmark, Kroatien og Serbien.

Projektet iværksættes straks og resultaterne ventes at blive fremlagt på en konference i december.

Selskabet har fået tilsagn om støtte fra Udenrigsministeriet til gennemførelse af projektet, men aftalen påvirker ikke forventningerne til indeværende regnskabsår.

Aresa vil inddrage en række samarbejdspartnere og eksperter inden for jordanalyse og TNT-udsivning fra sprængstoffer herunder det danske forsvar, det svenske forsvarsinstitut, Croatian Centre for Test and Evaluation, Serbien Ministry of Defence, Institut for miljøbeskyttelse i Beograd, International Mine Action Centre i Nairobi, den belgiske minerydningsorganisation Apopo i Tanzania samt en række uvildige eksperter fra bl.a. Cranfield University i Storbritannien, Nordic Demining Research Forum og det internationale center for humanitær minerydning i Geneve.

RB-Børsen