Stort potentiale i energirenoveringer

15.000 kan komme i beskæftigelse, hvis der kommer gang i energirenoveringen i den private boligmasse. Men der er mange barrierer. Store energikoncerner forsøger at overvinde dem.

Energirenoveringer er ofte komplicerede projekter. Her er direktøren for BetterHome, Niels Kåre Bruun (til venstre), samt håndværkeren Brian Scheelhardt (i midten) og bygherren Kim Hørholm Wilken-Jensen samlet i forbindelse med familien Wilken-Jensens renovering i Albertslund. Foto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Familien Wilken-Jensen købte en ny bolig i Albertslund for et år siden. Familien var godt klar over, at huset som mange andre 70er-huse var dyrt at varme op. Derfor er den nu i gang med et større energirenoveringsprojekt til 375.000 kroner. Facaden isoleres, loftet efterisoleres, huset tætnes, og der kommer nye trelagsvinduer til erstatning for de gamle med et lag. Desuden er der sat nye døre i huset.

Før skulle der bruges 24.000 kroner om året for at varme huset op. Nu kan opvarmningen gøres for 5.000 kroner om året. Besparelsen finansierer delvist renoveringen, men et tilskud fra det lokale energiselskab, Albertslund Fjernvarme, på 20.000 kroner og to gange fradrag på 15.000 kroner i den nu nedlagte boligjobordning har også hjulpet projektet på vej.

Mange 70er-boliger har i forhold til nutidens energispareløsninger et relativt højt energiforbrug. Og skal Danmark for alvor reducere CO2-udledningen er det netop boligmassen fra de vilde parcelhusår mellem 1960 og 1980, der skal energirenoveres.

Optimistiske forudsigelser tilsiger, at der er et potentiale for energirenoveringer i den danske boligmasse til en værdi af mindst 300 milliarder kroner. Investeringer i energi-renoveringer i den størrelsesorden vil kunne skabe energibesparelser for cirka 15 milliarder kroner om året. Og derved i nogen grad finansiere investeringerne. Dertil skal lægges den forhøjede ejendoms- og markedsværdi, som en renovering ofte udløser og den øgede boligkomfort – for eksempel i kraft af et bedre indeklima. Samtidig vil energirenoveringerne give beskæftigelse til mindst 15.000 håndværkere om året i de næste 20 år.

Men i praksis er det forholdsvis få danskere, der ligesom familien Wilken-Jensen i Albertslund har valgt at gå i gang.

Viljen er der, men i praksis kniber det

Danskerne har godt nok viljen, men der er mange barrierer. For det første synes en del boligejere, at investeringerne er for store i forhold til de besparelser, der opnås. For det andet kniber det med finansieringen, og for det tredje – og måske vigtigste – er energirenovering en kompliceret sag. Ofte ender boligejeren med selv at stå som bygge-koordinator, hvis man ikke vil betale en boligrådgiver, typisk en arkitekt, for at tage sig af processen. Og det vil de fleste ikke.

Familien Wilken-Jensens løsning er kommet i stand via BetterHome – et kommercielt tiltag fra fire af Danmarks store energiorienterede koncerner, Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool. De forsøger at få markedet til at løfte sig ved at overvinde de mange barrierer, der får boligejere til opgive, inden de er kommet i gang.

BetterHome tilbyder via en ny digital platform et gennemarbejdet tilbud på energi-renoveringer i tre pakker, en grundpakke, en komfortpakke og en moderniseringspakke, hvor der foruden energibesparelser også lægges vægt på godt indeklima og andre forbedringsbehov, som boligejeren måtte have.

BetterHomes løsninger genereres ikke sammen med arkitekter, men sammen med håndværkere, der har taget kurser, som kvalificerer dem til være energirådgivere og levere energirigtige helhedsløsninger.

BetterHome har foreløbig 45 håndværksmestre som partnere og samarbejder med energiselskaber som HMN Naturgas og Energi Fyn. Desuden er man i færd med at indgå aftaler med finansielle partnere i realkreditten og banksektoren.

Selve den digitale platform bygger blandt andet på data fra BBR-meddelelser og de oplysninger, som boligejeren selv giver om sit energiforbrug. På den baggrund genereres en helhedsløsning og et besparelses-potentiale. I løsningen hjælper BetterHomes håndværkere også boligejeren med at søge om støtte hos energiselskaberne, der på visse betingelser giver tilskud til energispareløsninger.

Størst interesse på Sjælland

BetterHome blev etableret for et år siden. Nu kan direktør i BetterHome, Niels Kåre Bruun, se de første resultater. Den digitale platform har været i funktion i knap et halvt år.

Foreløbig er cirka 500 kundesager i proces, og de første energirenoveringer som den hos familien Wilken-Jensen i Albertslund er en realitet. Størst har interessen været i hovedstadsområdet og på dele af Sjælland.

Niels Kåre Bruun har en baggrund som ingeniør, men har i de senere år arbejdet som leder i konsulentvirksomheder som Rambøll og Grontmij.

Han understreger, at det nye samarbejde i BetterHome alene har til formål at overvinde barrierer.

»Vi skal måles på, om vi har skabt en løsning, der overvinder barriererne for at komme i gang med energirenovering,« forklarer Niels Kåre Bruun.