Stort potentiale i energirenovering

Incitamenterne til at investere i energirenovering er mange, men før efterisolering kan blive en gunstig forretning, mangler der, ifølge Dansk Byggeri, et samfundsmæssigt fokus og flere fordele.

Ifølge Dansk Byggeris energianalyse fra 2015 har 180.000 boliger energimærke E eller dårligere. Derfor er der et kæmpe potentiale i energirenovering. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Danmarks målsætning om at være uafhængig af fossil energi i 2050 hænger nøje sammen med efterisolering af danskernes boliger. Eller det burde det i hvert fald ifølge flere aktører.

Næsten 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug går nemlig til opvarmning og brug af apparater i bygningerne. Alligevel er energirenovering et underprioriteret og overset emne, hvis man spørger Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen.

»Danmark har 1,2 millioner husejere, der som selvstændige beslutningstagere skal aktiveres til at investere i energirenovering, og i deres bevidsthed fylder energiforbrug ikke ret meget.« siger Michael H. Nielsen og til­føjer:

»Ligesom USAs målsætning om at sende en mand til månen skabte et stort samfundsmæssigt grundlag for innovation og foretagsomhed, bliver Danmarks klima- og energimålsætning også nødt til at være en folkesag for at lykkes.«

Energien siver ud af danske huse

Energirenovering er dog et emne – både blandt politikere på Christiansborg, der diskuterer BoligJobordningen, og ude i landet, hvor isoleringsskandalen med vandsugende plader i nyrenoverede lejligheder i Viby ved Aarhus satte emnet på dagsordenen.

Der er også nok at tage fat i. To tredjedele af de eksisterende danske bygninger er opført før 1979 og dermed inden, der blev indført krav til energiforbruget. Her siver energien i dag ud af husene. Ifølge Dansk Byggeris energianalyse fra 2015 har 180.000 boliger energimærke E eller dårligere.

Parcelhuse udgør 71 procent af de dårligst energimærkede boliger, og her kunne efterisolering være en måde at nedsætte energiforbruget på. Den mest effektive måde at energirenovere på er ved at optimere klima­skærmen for eksempel ved at efterisolere vægge og lofter eller udskifte tætnings­listerne

Renoveringen kan være en dyr fornøjelse, og især i de områder, hvor husene er svære at sælge og priserne dykker, er problematikken tydelig, forklarer Jørgen Steckhahn, konsulent ved Videncenter for energibesparelse.

»Energimæssigt kan det sagtens betale sig, men det kan være rigtig svært at få rejst penge til det i de her områder, fordi både husejere og realkreditforeninger er bange for at tabe penge, hvis man pludselig skal sælge,« siger Jørgen Steckhahn.

I 2014 udviste over 70 procent boligejere ifølge Dansk Byggeri »interesse« eller »megen interesse« for energiforbedringer af boligen, men mange mangler at gøre noget ved det.

En gunstig business-case

Et eksempel, hvor det lykkedes at skabe et stort folkeligt engagement til grøn omstilling, var solcellesuccesen. Alene i 2012 investerede danskerne samlet i godt 80.000 solcelleanlæg.

Indkøbslysten skyldes blandt andet, at der på det tidspunkt var attraktive støtteordninger inden for solenergi.

Ordningerne var dog så lukrative, at de efterfølgende resulterede i kritik og ændring af reglerne.

»Solcellesuccesen viste, at hvis der er den rette information og en business-case, er der faktisk en villighed til at investere private midler til nedsættelse af energiforbruget. Når naboen skulle have det, måtte vi derhjemme vist også se på, om det var noget for os,« siger Michael H. Nielsen og tilføjer:

»Vi kan håbe, at det samme kan ske med energirenovering. Udbuddet findes – der er masser af løsninger på markedet. Efterspørgslen er bare træg.«

Dansk Byggeri peger på, at de økonomiske aspekter vejer tungt på boligejernes vægtskål, når de overvejer at investere i energi­renovering.

I Tyskland, Sverige og Norge har de meget fordelagtige tilskudsordninger, når det kommer til at energieffektivisere et hus, og det har ifølge organisationen vist sig at skabe resultater.

Den nye BoligJobordning, der træder i kræft fra 1. januar 2016, er målrettet energi­effektivisering. Via ordningen kan man få et fradrag på 12.000 kroner til håndværksydelser til energiforbedringer og klimatilpasning, og Jørgen Steckhahn er ikke i tvivl om, at det vil have en effekt.

»Mentalt betyder tilskud rigtig meget for hr. og fru Danmark. Vi har tidligere kunnet se, at alle dem, der går og overvejer, pludselig tager sig sammen og gør noget ved det, når der kommer et tilskud, også selv om tilskuddet langtfra dækker alle udgifter,« siger Jørgen Steckhahn.

Michael Nielsen håber også på, at Bolig­Jobordningen kan være med til at sætte skub i salget af blandt andet efterisolering, men mener også, at det er afgørende, at energi­besparelse bliver sat på den politiske dags­orden, hvis det for alvor skal lykkes.

»I dag er der energipolitisk meget fokus på, hvordan vi laver grøn energi, men vi bliver nødt til også at se på, hvordan vi forbruger energien, og hvordan forbruget kan nedsættes,« siger Michael H. Nielsen.