Stort pensionsselskab går i kødet på kulsort industri

PKA skærper kravene til el- og kulselskaber. De bliver sortlistet, hvis de ikke sætter turbo på omlægning af brug af kul til grøn energi.

PKA skærper kravene til el- og kulselskaber. De bliver sortlistet, hvis de ikke sætter turbo på omlægning af brug af kul til grøn energi. Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: JULIAN STRATENSCHULTE

Alle de store pensionsselskaber investerer i nogle af verdens mest klimabelastende kulselskaber, afslørede en rapport fra WWF Verdensnaturfonden kørt før jul.

»Danske pensionsselskaber investerer kulsort,« som WWF skrev i en overskrift på sin hjemmeside.

Det gælder også PKA, et af Danmarks største pensionsselskaber med en formue på 235 milliarder kr.

Men efter at PKA som det første danske pensionsselskab sidste år sortlistede en række kulselskaber, hvor over 90 procent af forretningen har været baseret på drift af kulminer, går PKA nu i dialog med yderligere 53 kulselskaber.

Det er hovedsagelig tale om om elselskaber, hvor 25 til 50 procent af forretningen stammer fra kul. PKA har besluttet at gå mere i kødet på den globale kulindustri som led i at få udfaset kulinvesteringer og fremme grønne investeringer.

PKA taler for tiden med en række store elproducenter med store kulkraftværker i Europa, USA og Asien, som der er investeret penge i. PKA forsøger at presse elproducenterne til at sætte fart på omlægningen fra kul til vedvarende energi i produktionen af el.

»Vi går i dialog med selskaberne for at få dem til at mindske brugen af kul. Sker det ikke, vil de også blive sortlistet,« siger Peter Damgaard Jensen, administrerende direktør for PKA.

PKA er paraplyorganisation for Pensionskassen for Sundhedsfaglige, Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale og Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer.

I dag har PKA ud af en formue på 235 milliarder kr. alt i alt 17 milliarder kr. i grønne investeringer. Målsætningen er, at 10 procent af kapitalen i 2020 bliver grønne investeringer.

I foråret 2015 sortlistede PKA 31 kulselskaber, som har 50-90 procent af deres forretning baseret på kul. Siden har kulselskaberne tabt mere end 60 procent af deres værdi, og i samme periode har PKAs havmølleinvesteringer givet over syv procent i afkast.

»Det viser tydeligt, at vores klimastrategi med at øge grønne investeringer og samtidig udfase kulinvesteringer har været rigtig ud fra både en økonomisk og klimamæssig betragtning. Det er grunden til, at vi nu strammer yderligere op over for kul og anden fossil energi,« siger Peter Damgaard Jensen.

Efter at PKA sidste år sortlistede de 31 kulselskaber, indledte firmaet en dialog med 23 kulselskaber for at få dem til at mindske brugen af kul. Siden har PKA i øvrigt øget grønne investeringer med fire milliarder kr.

»Det seneste år har vi arbejdet på at få dialog med ni af de 23 kulselskaber, hvor 50 til 90 procent af forretningen stammer fra kul. En af de ting, vi har oplevet er, at mange kinesiske selskaber slet ikke ønsker at gå i dialog med os, selv om de er børsnoteret. Hvis de ikke reagerer, når vi både anden og tredje gang henvender os, går vi ud af kulselskaberne. De bliver sortlistet,« siger direktør Peter Damgaard Jensen.